27/06/2017
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πώς βοηθάει η Ενσυνειδητότητα στη ζωή και στην εργασία μας

Η Ενσυνειδητότητα είναι μια κατάσταση ενεργητικής και ανοιχτής προσοχής στο παρόν. Όταν προσέχετε και παρατηρείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας από...