23/02/2017
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ευαισθησία - ποιούς ανθρώπους χαρακτηρίζει

Με τον όρο ευαισθησία εννοούμε συναισθηματικές αντιδράσεις παραπάνω έντονες σε σχετικά ήπια ερεθίσματα. Εξάρσεις που εκδηλώνονται με άγχος, εύκολο κλάμα και...