Το «flow» είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που βασίζεται στην ιδέα να προβάλλεται μια θετική στάση ζωής. Σαν μια παρέα κυρίως και όχι τόσο ομάδα συνεργατών, ξεκινήσαμε τη δημιουργία του με στόχο την ελεύθερη παρουσίαση και ανταλλαγή πληροφοριών. Η ποικιλία των θεμάτων και το εύρος του περιεχομένου του κάνουν το περιοδικό ενδιαφέρον σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς.

Συγκεκριμένα, το «flow» περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες θεμάτων:

  • Πολιτισμός (τέχνες, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις)
  • Περιβάλλον (πράσινη ανάπτυξη, ανακύκλωση)
  • Ποιότητα ζωής (δραστηριότητες, συμβουλές, τεχνολογία)
  • Προσωπική ανάπτυξη (εκπαίδευση, ψυχολογία)

Σκοπός μας είναι η προώθηση θετικών μηνυμάτων και η προβολή θετικών ενεργειών, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Κι αυτό γίνεται με τη βοήθεια ανθρώπων που συμμετέχουν εθελοντικά σ’ αυτή την προσπάθεια, αλλά διαθέτουν ταλέντο και κυρίως διάθεση να προσφέρουν.

Τελικά, αυτά που κάνουν το «flow» να ξεχωρίζει είναι:
1. Η ποικιλία των θεμάτων, τα οποία αφορούν πολλές κοινωνικές ομάδες.
2. Η θετική αντιμετώπιση της πραγματικότητας.
3. Η προβολή εθελοντικών ενεργειών, ξεχωριστών ιδεών ή ταλέντων και η ελεύθερη διακίνηση απόψεων.
4. Η ανοιχτή πρόσβαση, χωρίς εγγραφή ή συνδρομή.
5. Η ελεύθερη συμμετοχή, χωρίς διακρίσεις.

Μπορείτε κι εσείς να γίνετε μέλος της ομάδας μας, ένας flow-er ακόμη, και να μας στέλνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλια, τις προτάσεις και τις ιδέες για την ύλη του περιοδικού στο e-mail: info@flowmagazine.gr.

Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις σας μας είναι πολύτιμες για τη βελτίωση του site, με βάση τις ανάγκες σας.