Πώς να γίνω παραγωγός βιολογικών προϊόντων. Πιστοποίηση, μετατροπή σε βιολογικά, επιδοτήσεις

Συντάκτης: Flowmagazine

Μάθε όλα όσα χρειάζεσαι για να γίνεις παραγωγός βιολογικών προϊόντων.

Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας

Η ενασχόληση με τη βιολογική γεωργία συνεπάγεται τον σεβασμό των αρχών, των κανόνων και των απαιτήσεών της. Όσοι επιθυμούν να γίνουν παραγωγοί βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι γνωρίζουν καλά την απαραίτητη νομοθεσία ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους.

Στις πρακτικές βιολογικής γεωργίας περιλαμβάνονται:

– η εφαρμογή του συστήματος αμειψισποράς (εναλλαγής καλλιέργειας) για την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

– η απαγόρευση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και συνθετικών λιπασμάτων.

– η εφαρμογή αυστηρών περιορισμών όσον αφορά τη χρήση αντιβιοτικών κτηνοτροφίας.

– η κατάργηση της χρήσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ).

– η χρήση φυσικών πόρων σε λιπάσματα και ζωοτροφές.

– η εκτροφή ζώων σε υπαίθριους χώρους ελεύθερης βοσκής και η χρήση βιολογικών ζωοτροφών.

– η εφαρμογή προσαρμοσμένων μεθόδων εκτροφής ζώων.

Πιστοποίηση

Όλοι οι παραγωγοί, μεταποιητές ή έμποροι τροφίμων που επιθυμούν να προωθήσουν στην αγορά τα βιολογικά τρόφιμα που παράγουν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών. Είναι αρμοδιότητα του οργανισμού ή του φορέα ελέγχου να επαληθεύει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αποφασίζει αν θα πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή φορέα, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχει ότι τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή. Στην Ελλάδα, οι οργανισμοί πιστοποίησης βιολογικών, είναι ιδιωτικοί φορείς.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνετε πιστοποίηση μέσω φορέα ελέγχου. Αυτό περιλαμβάνει ετήσια επιθεώρηση και σειρά ελέγχων για να εξασφαλιστεί ότι τηρείτε τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Μετατροπή σε βιολογικά

Κάθε γεωργική εκμετάλλευση η οποία επιθυμεί να παράγει βιολογικά προϊόντα πρέπει να υποβληθεί σε μια διαδικασία που είναι γνωστή ως «μετατροπή». Κατά την περίοδο αυτή, πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιολογικής παραγωγής αλλά το προϊόν που προκύπτει δεν μπορεί να πωληθεί ως βιολογικό. Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου μετατροπής εξαρτάται από το είδος του παραγόμενου βιολογικού προϊόντος:

  • 3 έτη για οπωρώνες με πολυετείς καλλιέργειες μαλακών φρούτων, οπωροφόρων δέντρων ή αμπελιών.
  • 12 μήνες για εκμεταλλεύσεις βόσκησης χοίρων και πουλερικών.
  • 2 έτη για ετήσιες καλλιέργειες βοσκοτόπων για μηρυκαστικά.

Η περίοδος μετατροπής μπορεί να είναι δύσκολη για τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή με τις βιολογικές μεθόδους η απόδοση συχνά μειώνεται, ενώ παράλληλα τα τρόφιμα που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής δεν μπορούν να πωληθούν σε τιμές βιολογικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που την απαρτίζουν προσφέρουν διάφορα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουν τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων στο ξεκίνημά τους.

Όλα τα φυτά που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής πρέπει να προέρχονται από βιολογικούς σπόρους.

Χρηματοδοτική στήριξη για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων

Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ μπορεί να παρέχεται τόσο για τη μετατροπή στη βιολογική γεωργία όσο και για τη διατήρηση της βιολογικής ιδιότητας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται τόσο ο ρόλος που επιτελεί η βιολογική γεωργία στις διάφορες προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης όσο και τα πιθανά κοινωνικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις μεθόδους βιολογικής παραγωγής.

pos-na-gino-paragwgos-viologikwn-proiontwn-pistopoihsh-metatroph-se-viologika-epidothseis

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να παρέχουν στήριξη με διάφορους τρόπους. Έτσι μπορούν να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Έρευνα, βέλτιστες πρακτικές και παροχή συμβουλών

Η ΕΕ δεν βοηθά τους γεωργούς μόνο οικονομικά – οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων μπορούν να επωφελούνται από συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ή τον τρόπο υιοθέτησης νέων και καινοτόμων λύσεων. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και, ως εκ τούτου, να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) επιδιώκει την προώθηση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας που επιτυγχάνει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους.

Η ΕΕ βοηθά επίσης τους γεωργούς να δημιουργούν οργανώσεις παραγωγών που συμβάλλουν στην προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παρέχουν στήριξη κατά τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Βιολογική γεωργία και ΚΓΠ

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για άλλες μορφές εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Σε αυτές περιλαμβάνονται οι άμεσες πληρωμές καθώς και οι ενισχύσεις ειδικά για τους νέους γεωργούς.

Επιπλέον, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πληρούν αυτομάτως τις προϋποθέσεις για ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού. Οι ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού σχεδιάστηκαν για να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να λαμβάνουν αποφάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και η αυτόματη ενίσχυση για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων αντικατοπτρίζει τα πολλά οφέλη της βιολογικής γεωργίας για το περιβάλλον.

Πηγή: organiclife.gr 

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…