Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε πίστωση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα». Με αυτήν την πίστωση, το συνολικό πλέον ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 135 εκ. ευρώ ετησίως.

Δικαιούχοι αυτής της επιπλέον χρηματοδότησης είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάγονται στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών».

Αυτή η πρόσθετη πίστωση δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης 500.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός του επόμενου μήνα, οι οποίες έχουν υλοποιήσει σημαντικό ποσοστό των επενδυτικών τους σχεδίων.

Τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια αφορούν κυρίως αγορά παγίων και εξοπλισμού, αλλά και συμβουλευτικές (ύψους 20.000 € έως 100.000 €), μεταποιητικές (30.000 € έως 300.000 €) και τουριστικές (20.000 € έως 300.000 €) υπηρεσίες.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…