Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: μια μικρή εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας των μετοχών

Συντάκτης: Αναστάσιος Χριστόπουλος

Αν έχετε παρακολουθήσει κάποια στιγμή την πορεία του  χρηματιστηρίου,  θα δείτε ότι οι τιμές των μετοχών διαρκώς μεταβάλλονται. Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται και ποιο αντίκτυπο έχουν στις επενδύσεις;

Οι παγκόσμιες αγορές, μεταξύ των οποίων και το χρηματιστήριο, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς   στο ευρύ κοινό. Το χρηματιστήριο λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό μέσο για να    αποκομίσουμε κάποιο επιπλέον εισόδημα. Όμως η επένδυση σε αρκετά χρηματοοικονομικά προϊόντα κρύβει αρκετούς κινδύνους. Οι μετοχές γενικότερα είναι από τα προϊόντα με την μεγαλύτερη διακύμανση όσον αφορά την τιμή τους. Δείτε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους οι  τιμές μεταβάλλονται.

Επενδύσεις και κέρδη

Με τον όρο επένδυση εννοούμε στην ουσία την τοποθέτησή μας ως προς την εξέλιξη της τιμής της μετοχής. Επενδύοντας σε μια μετοχή, επιδιώκουμε  την πώλησή της  σε τιμή μεγαλύτερη από εκείνη της αγοράς, ώστε να έχουμε κέρδη. Αν  πουλήσουμε τη μετοχή (την κάνουμε short), τότε ποντάρουμε στην πτώση της αξίας της  και θέλουμε να κλείσουμε τη συναλλαγή σε αξία μικρότερη από εκείνη την οποία αγοράστηκε. Το βασικότερο κέρδος ενός χρηματιστή είναι από την διαφορά μεταξύ της αξίας στην οποία άνοιξε τη συναλλαγή και της τιμής στην οποία την έκλεισε.

Πότε πέφτουν οι τιμές των μετοχών

Στο χρηματιστήριο συγκρούονται δύο αντίθετες δυνάμεις οι οποίες κινούν την αγορά : οι αγοραστές και οι πωλητές. Οι αγοραστές επενδύουν σε μετοχές ευελπιστώντας σε αύξηση των τιμών, ενώ οι πωλητές πωλούν μετοχές ελπίζοντας την πτώση τους (short sellers). Η τιμή μιας μετοχής  πέφτει λοιπόν επειδή στη συγκεκριμένη συναλλαγή υπάρχουν περισσότεροι πωλητές από ότι αγοραστές, δηλαδή τη δεδομένη χρονική στιγμή οι μετοχές οι οποίες πωλούνται, είναι περισσότερες από εκείνες που αγοράζονται. Η τιμή μιας μετοχής επίσης πέφτει  επειδή μπορεί να  έχει αρνητική πρόβλεψη: είτε δηλώσεις χρεών τα οποία αυξάνονται, είτε λιγότερα κέρδη από τα προβλεπόμενα, είτε έχουν καταγραφεί πρόστιμα ή παρανομίες από  ελαττωματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Γενικά, μετοχές εταιρειών  με δυσοίωνα οικονομικά στοιχεία  -πολλά χρέη ή μη αποδοτικές πωλήσεις-  γίνονται  λιγότερο θελκτικές  προς τους αγοραστές.

Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: μια μικρή εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας των μετοχών

Επιπλέον, ένας παράγοντας ο οποίος προκαλεί πτώση των μετοχών είναι η γενικευμένη πτώση, που συμβαίνει σε περιπτώσεις πανδημίας, πολέμων, γενικότερης έλλειψης αγαθών, οικονομικής ή ενεργειακής κρίσης και σημαντικών πολιτικών αλλαγών.   

Παράγοντες που ανεβάζουν τις τιμές των μετοχών

Σε αντίθεση με τα παραπάνω η τιμή της μετοχής ανεβαίνει, όταν οι αγοραστές είναι περισσότεροι από τους πωλητές. Αυτό συμβαίνει όταν η μετοχή  έχει ευνοϊκά οικονομικά στοιχεία και όταν γενικά δίνει λόγους στους επενδυτές να την αγοράσουν και να συνεχίζουν να το κάνουν ακόμα και σε κάποια πτώση της τιμής της.

Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: μια μικρή εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας των μετοχών

Επίσης σημαντικός παράγοντας για να ανέβει μια μετοχή είναι να διατηρούνται σταθερά ή να μειώνονται τα επιτόκια δανεισμού. Όσο μειώνονται τα επιτόκια, τόσο  αυξάνεται η τιμή. Εδώ τα θετικά νέα των αγορών δεν ανεβάζουν απαραίτητα την τιμή, αλλά σίγουρα δεν την μειώνουν. Επιπλέον σημαντικό για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές είναι, η εταιρεία να δίνει ικανοποιητικό μέρισμα (ποσοστό επί των κερδών ανά μετοχή) και επίσης  σταδιακά αυτό να αυξάνεται. Όσο μεγαλύτερη η αύξηση του μερίσματος, τόσο το καλύτερο για την τιμή της μετοχής και για τους επενδυτές.

Καταλαβαίνουμε εύλογα ότι η πρόβλεψη της πορείας της τιμής της μετοχής είναι μια πολυπαραγοντική υπόθεση και πρέπει να προβλέπουμε κάθε φορά την πορεία ολόκληρης της αγοράς. Συνεπώς η βοήθεια κάποιου επενδυτικού σύμβουλου αποτελεί πάντα μια αξιόπιστη και ασφαλή λύση.

Συντάκτης: Αναστάσιος Χριστόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.