Ποια είναι τα πιο “πράσινα” αυτοκίνητα;

Συντάκτης: Flowmagazine

Την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσβλέπει στην εισαγωγή του συγκεκριμένου κριτηρίου στη συνείδηση του υποψήφιου αγοραστή κατά τη διαδικασία επιλογή νέου αυτοκινήτου. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εγκαινίασε έναν εύχρηστο δικτυακό τόπο όπου θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τα καυσαέρια, την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.

Η πύλη «Clean Vehicle Portal» (http://www.cleanvehicle.eu/) θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην εφαρμογή μιας νέας κοινοτικής οδηγίας για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων. Από τον Δεκέμβριο και μετά, στις πάσης φύσεως αγορές οχημάτων για δημόσιες μεταφορές απαιτείται η συνεκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών CO2 και ρύπων. Στόχος είναι να τονωθεί η αγορά των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων, και να παρακινήσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις από τον κλάδο.

Η νέα πύλη «Clean Vehicle Portal» καλύπτει τις αγοραστικές ανάγκες από επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα φορτηγά, έως λεωφορεία. Δίνει πληροφορίες για τις διάφορες τεχνολογίες και για την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές των οχημάτων που διατίθενται στις ευρωπαϊκές αγορές.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…