Σύστημα διαχείρισης υδάτων στον αστικό χώρο

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος

Σε διάλεξη που δόθηκε στο πλαίσιο της Ecolife συζητήθηκε το θέμα του «Συστήματος Διαχείρισης Υδάτων στον Αστικό Χώρο». Εισηγήτρια ήταν η κ. Μαργαρίτα Σταυροπούλου Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Δευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Ήταν μια ενδιαφέρουσα διάλεξη με προβολή παραδειγμάτων με εικόνες, πίνακες και σχήματα που έκαναν κατανοητές τις προτάσεις για τη σωστή διαχείριση των υδάτων.

Η διάλεξη ξεκίνησε με γενικά ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος και της προστασίας του. Παραδείγματος χάρη, έγινε αναφορά σε σημαντικούς λόγους ρύπανσης όπως η αστική εξάπλωση και ο κατακερματισμός της φύσης από τεχνητούς τύπους κάλυψης. Όλα αυτά συντελούν στην καταστολή των φυσικών και βιολογικών συνθηκών. Για παράδειγμα όταν ένα τοπίο είναι φυσικό, οι ροές του νερού είναι ομαλότερες σε σχέση με περιοχές μετά από ανάπτυξη στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη επιφάνεια ροής. Σαν συνέπεια αυτό έχει τις πλημμύρες. Σημαντικό είναι πως όλες οι περιβαλλοντικές μολύνσεις καταλήγουν στα παράλια νερά.

Λύσεις για όλα αυτά υπάρχουν. Αρχικά απαιτείται μείωση πυκνότητας της δόμησης των κτιρίων. Επίσης επιβάλλεται ο έλεγχος πλάτους των δρόμων αλλά και η διαχείριση ποιότητας του νερού. Προτείνεται ο σχεδιασμός πολυλειτουργικών κτιρίων και πεζοδρομίων ώστε να είναι πιο πρακτικά στην καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκαν εναλλακτικές διατάξεις δρόμων, μείωση κάλυψης οικοπέδων και διατήρηση της φυσικής τοπογραφίας.

Υπάρχουν πρακτικές διαχείρισης του νερού στον αστικό χώρο ώστε να προστατεύουμε το νερό καθεαυτό αλλά και γενικότερα το περιβάλλον από κάθε ρύπανση. Οι πρακτικές αυτές μπορεί να είναι τόσο κατασκευαστικές όσο και μη κατασκευαστικές. Στις μη κατασκευαστικές ανήκουν η χρήση βιολογικών υλικών, οικολογικών καθαριστικών, η ορθή διαχείριση μπαζών και άλλα. Στις κατασκευαστικές πρακτικές αντίστοιχα συναντάμε μεθόδους όπως :

  • Βαρέλια βροχής
  • Φυτεμένες ταράτσες (που εξασφαλίζουν μόνωση)
  • Χαντάκια διήθησης και φιλτραρίσματος
  • χρήση διαπερατών υλικών και ανοικτών αυλακών στους δρόμους
  • Πρακτικές διαχείρισης φιλτραρίσματος νερού
  • Τεχνητοί υγρότοποί (ώστε να μειώνονται οι πλημμύρες)
  • Κελιά κατακράτησης και βιολογικής επεξεργασίας νερού («Κήποι Βροχής») και άλλα.

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr