Τρεις συμβουλές για απερίσπαστη συγκέντρωση και μέγιστη απόδοση στην εργασία μας

Συντάκτης: Αλίκη Μαυράκη

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε πώς είναι να μας  απορροφά μία ενδιαφέρουσα συζήτηση ή μία εργασία, στο βαθμό που να χάνουμε  την  επαφή με το  χρόνο και την πραγματικότητα.  Αυτή ακριβώς είναι  η λεγόμενη  κατάσταση «ροής».

Πώς ορίζουμε τη «ροή»;

Για την ακρίβεια η «ροή» υποδηλώνει τη βέλτιστη συνειδησιακή κατάσταση όταν βρισκόμαστε στα καλύτερα επίπεδα απόδοσης. Στην κατάσταση αυτή, όλες μας οι ενέργειες και οι αποφάσεις προκύπτουν  αβίαστα, φυσικά και με λογική συνέχεια. Είναι η κατάσταση της υψηλότερης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Στην περίπτωση αυτή,  αναζητούμε την  ποιότητα και την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα.

Η κατάσταση «ροής» δεν είναι  νέα ανακάλυψη. Μελετάται και αναλύεται εδώ και πενήντα χρόνια. Βρίσκεται στον πυρήνα των αθλητικών διακρίσεων, είναι η εξήγηση πίσω από τα επιστημονικά επιτεύγματα και κάθε  αξιόλογη πρόοδο, ανακάλυψη και πρωτοποριακό  έργο  τέχνης.

Πότε και πώς καταφέρνουμε αυτή την αποδοτική και ικανοποιητική κατάσταση συνείδησης;

Τη δεκαετία του 1970, η πρωτοποριακή μελέτη του Mihaly Csikszentmihalyi, στην οποία αφιέρωσε δεκαετίες, έκανε γνωστή  τη θεωρία της «ροής». Στη θεωρία του, επιπλέον, ονόμασε τα οκτώ χαρακτηριστικά της. 

Έχοντας ως υπόβαθρο την εργασία του Csikszentmihalyi, ο Steven Kotler διατύπωσε τους παράγοντες που ευνοούν την κατάσταση «ροής» στους οποίους περιλαμβάνονται τρεις ακόμη πιο κρίσιμες γενεσιουργικές αιτίες της:

Ξεκάθαροι Στόχοι

Οι στόχοι καθοδηγούν την προσοχή μας: η εστίαση στο στόχο, καθορίζει τα αποτελέσματά μας. Το κλειδί στον καθορισμό των στόχων που  ευνοούν την κατάσταση της «ροής», είναι η δυνατότητα να επιμερίσουμε τους γενικούς μας στόχους σε μικρότερους. Το σπουδαιότερο για να είμαστε πάντοτε  παρόντες και παραγωγικοί,  είναι να έχουμε ξεκάθαρους στόχους.

Έτσι, όλη μας η ενέργεια αφοσιώνεται  στη δουλειά που έχουμε μπροστά μας και δεν σπαταλιέται με το να σκεφτόμαστε το επόμενο βήμα. Η ενέργεια συνδυάζεται με την επίγνωση, οδηγώντας μας στο βαθύτερο επίπεδο της «ροής».

 Άμεση Ανατροφοδότηση 

Ως μηχανισμός συγκέντρωσης,  η άμεση ανατροφοδότηση υποβοηθά τη δημιουργία ξεκάθαρων στόχων. Όσο καλύτερη και ακριβέστερη είναι η ανατροφοδότηση, τόσο πιο ξεκάθαροι γίνονται οι στόχοι. Η διαύγεια με τη σειρά της χαλαρώνει το μυαλό μας και εισερχόμαστε σε μία νέα κατάσταση που δυναμώνει τη «ροή». 

Φανταστείτε το ως εξής: τι θα γινόταν αν καθορίζατε τη δουλειά σας έχοντας ως σημείο αναφοράς συγκεκριμένη ανατροφοδότηση; Αν αντί  για μηνιαία επιθεώρηση, ζητούσατε καθημερινή αξιολόγηση της δουλειάς σας;  Η άμεση ανατροφοδότηση κάνει τους στόχους  ακόμη πιο ξεκάθαρους. Με τη διαρκή αναβάθμιση των στόχων μέσα από την ανατροφοδότηση, η κατάσταση «ροής» θα σας γίνει συνήθεια.

Αναλογία Δυσκολίας-Ικανότητας

Έχετε αναλάβει ποτέ μία δουλειά πολύ πιο απαιτητική από τις ικανότητές σας; Αν ναι,  γνωρίζετε πώς είναι να σε βραχυκυκλώνει ο φόβος. Ο σπουδαιότερος ψυχολογικός παράγοντας για την επίτευξη της «ροής» είναι η ικανότητα αντιστοίχισης του βαθμού δυσκολίας  με την ικανότητά μας να διεκπεραιώσουμε την εργασία.

Στη θέλησή μας να αναλαμβάνουμε πιο απαιτητικές εργασίες, ελλοχεύει το ρίσκο της υπερτίμησής τους. Επειδή η κατάσταση «ροής» βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ ανίας και άγχους, είμαστε πιο παραγωγικοί όταν αισθανόμαστε σιγουριά και μας ενδιαφέρει η εργασία που αναλάβαμε.

Ευχάριστα νέα

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να εργάζεται σε κατάσταση «ροής». Είναι τμήμα του εξελικτικού σχεδίου του ανθρώπου, μία έμφυτη ικανότητα. Η καλλιέργεια και η εξάσκηση μας βοηθούν να εισερχόμαστε σε κατάσταση «ροής» για ολοένα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Από τη στιγμή που γίνεται συχνά, θα παρατηρήσετε άμεσα βελτίωση στην ικανότητα επίτευξης των στόχων σας. Πώς; Επειδή θα είστε πραγματικά αφοσιωμένοι στη δουλειά σας. Θα ανακαλύπτετε συνάψεις που δεν υποψιαζόσασταν και θα νιώσετε το επίπεδο της εργασίας σας να αναβαθμίζεται.

Μετάφραση-επιμέλεια από το πρωτότυπο άρθρο.

Συντάκτης: Αλίκη Μαυράκη,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.