Το σχολείο του μέλλοντος

Συντάκτης: Γεωργία Αγγέλου

Το σχολείο ήταν, είναι και θα είναι ο πρωταρχικός παράγοντας εκμάθησης, διεύρυνσης των πνευματικών οριζόντων και δημιουργίας ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια η έννοια του σχολείου έχει υποβαθμιστεί αρκετά στο μυαλό των περισσότερων γονέων και μαθητών. Αυτό ίσως οφείλεται στον τρόπο διδασκαλίας που δεν έχει στόχο να προωθήσει την κριτική σκέψη, αλλά την αποστήθιση τεράστιων ενοτήτων χωρίς νόημα. Ωστόσο, θα μπορούσε η έκρυθμη αυτή κατάσταση στον χώρο της παιδείας να διορθωθεί μέσα από τη δημιουργία μίας νέας τάσης διδασκαλίας στον χώρο της εκπαίδευσης.

Πώς θα είναι το σχολείο του μέλλοντος;

-Εκπαιδευτικοί

Στο σχολείο του μέλλοντος ο καθηγητής δεν θα έχει τον ηγεμονικό και δεσποτικό ρόλο που τον χαρακτήριζε κατά το παρελθόν. Ο ρόλος του θα είναι καθοδηγητικός και παραινετικός. Έτσι θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να αναπτύξουν τη σκέψη τους και να συμμετάσχουν στο μάθημα με βάση τις δυνατότητές τους και όχι τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και κατεπέκταση του εκπαιδευτικού.

Αποτέλεσμα αυτής της νέας διδασκαλικής προσέγγισης είναι η μάθηση να γίνεται πιο εύληπτη και το μαθησιακό περιβάλλον πιο πρόσφορο για τον μαθητή. Επίσης, κάθε μάθημα θα έχει τον δικό του καθηγητή, με αποτέλεσμα να δίνεται έγκυρη και σφαιρική γνώση. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που στα σχολεία οι καθηγητές αναλαμβάνουν διαφορετικά από το αντικείμενο τους γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να καλύψουν τις ελλείψεις.

-Μαθητές

Έπειτα, οι μαθητές θα είναι πιο προσοδοφόρο να εργάζονται σε ολιγομελείς ομάδες. Κάτι τέτοιο θα δίνει την ευκαιρία σε όλους να συλλέγουν πληροφορίες γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα και να ανταλλάσσουν απόψεις και κρίσεις πάνω σε αυτό. Η σημασία μίας τέτοιας προσέγγισης ενός θέματος θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να απομακρυνθούν από τη μηχανιστική μάθηση και να μπορέσουν να αποκτήσουν πραγματικές γνώσεις που θα εντυπωθούν στο μυαλό τους και δε θα ξεχαστούν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.

Tablets

Στη συνέχεια τα βιβλία και γενικά η σχολική τσάντα θα αντικατασταθούν από την «ηλεκτρονική τσάντα», δηλαδή τα tablets. Η χρήση των tablets δεν αποτελεί βάρος στους ώμους των μαθητών, ούτε και περιλαμβάνει μία χαοτική ύλη με τη μορφή ενοτήτων που πρέπει να μάθουν και να εξεταστούν την επομένη από τον καθηγητή. Ο μικρός ηλεκτρονικός υπολογιστής θα μετατρέπει τη μάθηση σε παιχνίδι και οι ίδιοι οι μαθητές θα συνδυάζουν τη γνώση με τη διασκέδαση.

-Ψηφιακή οθόνη

Επιπλέον, τη θέση του στη ψηφιακή οθόνη παραχωρεί ο κλασικός πίνακας με την κιμωλία. Πλέον το μάθημα θα γίνεται με προτζέκτορα, με τη μορφή διαφανειών. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος για επιπλέον συζήτηση και γνώση. Ακόμη, ο μαθητής γίνεται συνοδοιπόρος του καθηγητή και όχι παθητικός αποδέκτης της παρουσίασης της καθημερινής ύλης.

-Σχολικές εγκαταστάσεις

Τέλος, οι σχολικές εγκαταστάσεις θα είναι υπερσύγχρονες. Με εξαίρεση τις αίθουσες διδασκαλίας, που θα περιλαμβάνουν ατομικό θρανίο εξοπλισμένο πλήρως για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και οι υπόλοιπες αίθουσες θα είναι πλήρως οργανωμένες. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο κάθε σχολείο να περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο, όπου θα αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα καθενός από τους μαθητές.

Οι προτάσεις για το σχολείο που επιθυμεί ένα μεγάλο τμήμα του κοινωνικού συνόλου πρέπει να ληφθούν υπόψη της πολιτείας. Μία ριζική αλλαγή στον χώρο της εκπαίδευσης θα συμβάλει στην πραγματική γνώση και στη δημιουργία πολιτών με οξύνοια του νου και μία ολόπλευρη θέαση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών πραγμάτων.

Συντάκτης: Γεωργία Αγγέλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr