Το ρύζι αντικαθιστά το τσιμέντο

Συντάκτης: Flowmagazine

Ενισχυμένο σκυρόδεμα, υψηλής αντοχής μπορεί να παραχθεί με την αξιοποίηση της τέφρας φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ),σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα «Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση», που πραγματο­ποιήθηκε στο Μουσείο Αιανής Κο­ζάνης.

Η ανακάλυψη αυτή οφείλεται σε Έλληνες επιστήμονες του Πανε­πιστημίου Ιωαννίνων και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου που εκπόνησαν τη μελέτη σε συ­νεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Agrino.

Πέρα από τα ευρέως γνωστά υλικά (ιπτάμενη τέφρα, σκωρία, κτλ.), που η έρευνα έχει καταδείξει ως αποτελεσματικούς μερικούς υποκατάστατες του τσιμέντου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντα­γωνιστικότητα» της ΓΓΕΤ, αξιολο­γήθηκε η τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ) που παράγεται στις εγκατα­στάσεις της βιομηχανίας Agrino.

Σύμφωνα με τη μελέτη, με την προσθήκη του νέου αυτού υλικού στο σκυρόδεμα, προκύπτει ένα νέο δομικό υλικό υψηλών αντοχών για εξειδικευμένες χρήσεις. Επιπλέον, αν και η περιορισμένη παραγωγή τέφρας, που εκτιμάται σε 500 τόνους ετησίως, μόνο από τη συ­νολική παραγωγή της Agrino, θεω­ρείται αμελητέα για ενσωμάτωση του υλικού στη συνηθισμένη παραγωγή της τσιμεντοβιομηχα­νίας, εντούτοις η εντυπωσιακή βελτίωση που έδειξε η ΤΦΡ με ελεγχόμενη άλεση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, περαιτέρω άλεση θα οδηγήσει σε περισσότερο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…