Το παραμύθι ως μέσο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Συντάκτης: Άννα Κουτσοκώστα, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας

Ένα από τα σημαντικότερα είδη λαϊκής λογοτεχνίας είναι το παραμύθι.

Στις μέρες μας το παραμύθι διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο αφού καλείται να αναπτύξει την φαντασία των παιδιών, συμβάλλει στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και βοηθά στην ανάπτυξή τους.

Ο όρος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση δηλώνει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία σε άτομα διάφορων εθνικών ομάδων. Το παραμύθι δεν έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης, αλλά αντιθέτως μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε άλλους τόπους.

Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

* Αποδοχή και σεβασμός της διαφορετικότητας.

* Παροχή ίσως ευκαιριών. Θα πρέπει να παρέχονται ίσες δυνατότητες σε όλους μαθητές ώστε να αναπτυχθούν.

* Αλληλεγγύη. Στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αλληλοκατανόησης.

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

*  Η «Ενσυναίσθηση». Η ενσυναίσθηση στην οποία κατανοούμε την κατάσταση του άλλου, όταν έρθουμε στη θέση του.

* Η Ανοχή καταστάσεων. Η ανοχή αντιφατικών καταστάσεων, δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να αποδέχονται καταστάσεις, ακόμα και αν έχουν αντίθετες απόψεις.

* Επικοινωνία. Η άριστη επικοινωνία σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις αποτελεί σημαντικό κομμάτι στη διατήρηση τους. Βοηθάει τα μέλη να συζητήσουν, να συνεννοηθούν και να διευθετήσουν τα ζητήματά τους.

* Η Επικοινωνία και αναγνώριση. Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων, δηλώνει την αλληλοαναγνώριση της ύπαρξής τους. Αυτό το συναίσθημα, συμβάλλει στη βελτίωση της αυτό-εικόνας του ατόμου.

* Κριτική ικανότητα. Η κριτική στάση απέναντι στις στερεοτυπικές αντιλήψεις. Και αυτό είναι κι ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Παιδαγωγική αξία του παραμυθιού
Το παραμύθι προτείνεται ως παιδαγωγικό μέσο για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Διδάσκουν αξίες και αρχές για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Ακόμα εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο του και οξύνουν τη φαντασία του.

Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή του παραμυθιού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Το παραμύθι προβάλλει το σεβασμό και την ενσυναίσθηση με ένα απλό και φυσικό τρόπο που εκλαμβάνεται κατευθείαν από τα παιδιά. Μέσα από τα διηγήματα γνωρίζει άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες με στόχο να καταρρίψει προκαταλήψεις και ρατσισμό.

Συντάκτης: Άννα Κουτσοκώστα, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας

Influence:

Στόχος μου ως παιδαγωγός είναι να προσφέρω στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια για να διαμορφώσουν, με παιδεία, την προσωπικότητά τους…