Τι συμβολίζει η καταγωγή ενός ανθρώπου;

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος

Η καταγωγή ενός ανθρώπου είναι από τα βασικότερα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητά του. Επηρεάζει τον τρόπο σκέψης, αλλά και τη συμπεριφορά. Έστω κι αν ένας άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τον τόπο καταγωγής του ή  δεν έχει ζήσει ποτέ σ’ αυτόν, τα πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο DNA του, υπάρχουν, λειτουργούν και τον καθορίζουν σαν άτομο και μέλος μιας κοινωνίας.

Η καταγωγή συμβολίζει τη ρίζα, την αρχή κάθε ανθρώπου. Είναι ορισμός της συνέχειας από γενεά σε γενεά. Είναι ο τρόπος να αναφέρεται κάθε άνθρωπος σε αυτό που θεωρεί αρχή της ύπαρξής του.

Οι παραδόσεις, προφορικές, γραπτές, η κοινή γλώσσα συνθέτουν ένα πλαίσιο αναφοράς, πλήρως καταγεγραμμένο στον γενετικό κώδικα κάθε ανθρώπου, κοινωνίας, λαού ή έθνους. Η εντοπιότητα διαχωρίζει τους «δικούς μας» από τους ξένους και τα κοινά ήθη και έθιμα συνθέτουν τη συνέχεια της καταγωγής.

Βλέπουμε το ρόλο που παίζει η καταγωγή, καθώς και την ανάγκη αυτή να διατηρηθεί ζωντανή, σε όλους όσους μεταναστεύουν σε ξένες χώρες. Διατηρούνται  ήθη, έθιμα, διάλεκτοι, θρησκεία, ως μία προσπάθεια να μείνει ζωντανή η αίσθηση του ανήκω κάπου.

Νοοτροπίες, αντιλήψεις που από γενιά σε γενιά μεταφέρονται, διατηρούνται και αναπαράγονται, έχουν ως μόνο στόχο τους την ενίσχυση του στοιχείου της καταγωγής, της επαφής με τις ρίζες.

Και αν για τους μετανάστες είναι ζήτημα ουσιαστικό να διατηρήσουν δεσμούς με την καταγωγή τους, για τις επόμενες γενεές καθίσταται ακόμα πιο δυνατό το συναίσθημα του να ανήκουν σε ένα κοινωνικό σύνολο με κοινές παραδόσεις, ιδέες, αντιλήψεις και γλώσσα.

Ο σημερινός τρόπος ζωής καθιστά πολύ δύσκολη έως αδύνατη, την ενσωμάτωση στο κοινωνικό πλαίσιο ανθρώπων και ομάδων με διαφορετική κουλτούρα, συνεπώς με διαφορετική καταγωγή. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο ακουμπά η προσπάθεια της παιδείας, η οποία αναλαμβάνει ρόλο ενοποιητικό ανάμεσα σε πολιτισμούς διαφορετικούς, κρατώντας τη διακριτική γραμμή του σεβασμού  και της ιδιαιτερότητας κάθε κουλτούρας.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι η καταγωγή παίζει κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία κοινωνικών ομάδων, χαρακτηρίζει λαούς και έθνη.

Σε ατομικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ σύνηθες να ανακαλύπτει κανείς χαρακτηριστικά (π.χ. χειρονομίες ή ιδιωματισμούς προφορικούς και γραπτούς), τα οποία χρησιμοποιούνταν πολλές γενεές πριν και αυτό να είναι αποτέλεσμα της εντοπιότητας και της κοινής ρίζας.

Είναι πολλές οι φορές που έχουν τεθεί θέματα καταγωγής λαών και σύνδεσής τους με αρχαίους πολιτισμούς και ο ελληνικός λαός υπήρξε ένας απ’ αυτούς στους λαούς.

Έρευνες απέδειξαν τη συνέχεια και την απόλυτη σχέση της καταγωγής των Ελλήνων τoυ σήμερα από τους αρχαίους Έλληνες. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες, συγκρίνοντας τη γλώσσα με όλους τους ιδιαίτερους ιδιωματισμούς και τις διαλέκτους που συναντάμε στην Ελλάδα σήμερα και βρέθηκε ότι πραγματικά η γλώσσα έχει εξελιχθεί στο σήμερα, αλλά αναφέρεται και αφορά την αρχαία ελληνική εποχή.

Αρχαιολογία, Ιστορία, Γλωσσολογία, Βιολογία είναι οι επιστήμες οι οποίες με πολλές και διαφορετικές έρευνες, συντείνουν στην καταγωγή και στη συνέχεια της ελληνικότητας μέσα στους αιώνες. Εάν αυτό το τοποθετήσουμε σε ένα επίπεδο ατομικό, θα αντιληφθούμε πλήρως ότι η καταγωγή μετρά γενεές και χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα το πού και πόσο έχει ζήσει.

Αναφερόμενοι στο ζήτημα της καταγωγής ενός ολόκληρου λαού, όπως οι Έλληνες, αξίζει να αναφέρουμε πρόσφατη μελέτη που απέδειξε ότι οι Πελοποννήσιοι διαφέρουν ξεκάθαρα από σλαβικούς πληθυσμούς και μοιάζουν πολύ με Σικελούς και Ιταλούς. Η έρευνα αυτή απορρίπτει τη θεωρία της εξαφάνισης των μεσαιωνικών πληθυσμών της Πελοποννήσου και αποδεικνύει πως η γενετική μπορεί να ξεκαθαρίσει σημαντικές πλευρές της ιστορίας ενός ανθρώπινού πληθυσμού.

Επιπλέον, στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι η ιταλική σικελική λειτουργεί ως συνδετική γέφυρα μεταξύ των πελοποννησίων και άλλων ευρωπαϊκών πληθυσμών και γίνεται εκτενής αναφορά στο γεγονός ότι στη Σικελία και την κάτω Ιταλία υπήρξε σειρά από ελληνικές αποικίες που έμειναν στην ιστορία ως η μεγάλη Ελλάδα.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται ολοφάνερο, πως αυτό που είμαστε σήμερα, αποτελεί τη συνέχεια πολλών χαρακτηριστικών πολλών γενεών. Η καταγωγή είναι ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν, αλλά και η αφετηρία για τη δημιουργία του μέλλοντος.

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr