Τι μας δίδαξε ο Χριστός για την αγάπη προς τον πλησίον;

Συντάκτης: Ελένη Γκιάτα

Κύριος: «Αγαπήσεις και τον πλησίον σου ως σεαυτόν». 

«Αγαπήσεις και τον πλησίον σου ως σεαυτόν». Επομένως, η ζωή μας συνδέεται με την αγάπη προς τον πλησίον, είπε ο Χριστός. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός του ανθρώπου, σύμφωνα με τις διδαχές της Ορθόδοξης Πίστης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Μόνο όσοι γνώρισαν στον επίγειο κόσμο την αγάπη θα μπορούν να εισέλθουν στον Παράδεισο

Ο Θεός δίδαξε την αγάπη σε όλους τους ανθρώπους. Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους οι άνθρωποι διάγουν τον βίο που οι ίδιοι επιλέγουν. Ο Θεός δεν είναι Τιμωρός. Ο άνθρωπος έχοντας την ελευθερία της ελεύθερης επιλογής για το πώς μπορεί και επιθυμεί να ζήσει, άφησε τον άνθρωπο να αποφασίσει με ελεύθερη βούληση. 

«Πλήν αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιήτε και δανείζετε, ίνα γένησθε υιοί του Υψίστου…»: Κύριος 

Μόνο κατακτώντας τον δρόμο της αγάπης οι άνθρωποι κατακτούν την αιώνια ζωή και την ευτυχία που τους χαρίζει ο Παράδεισος. Στον Παράδεισο μόνο αγάπη και καλοσύνη υπάρχει. Αγάπη όχι μόνο για τα οικεία μας πρόσωπα, την οικογένεια, τους συγγενείς ή τους φίλους μας. Το νόημα και το μεγαλείο της Χριστιανικής Πίστης βρίσκεται στην αγάπη προς τον πλησίον. Αγάπη δηλαδή προς όλους, ακόμα και για τον εχθρό ή για κάποιον που μπορεί να μας έχει αδικήσει στην ζωή μας και που πιθανόν να μην τον συμπαθούμε. «Πλήν αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιήτε και δανείζετε, ίνα γένησθε υιοί του Υψίστου…» λέγει ο Κύριος. Το μίσος δεν έχει θέση στον Παράδεισο. Η αγάπη για άτομα κοντινά μας είναι αυτονόητη και “εμπορική”.  

Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη για τον συνάνθρωπο

Η πρώτη, εκ των Δέκα Εντολών είναι η αγάπη στο Θεό. Η δεύτερη εντολή όντας όμοια με την πρώτη, είναι η αγάπη στον πλησίον. Η αγάπη για τον  συνάνθρωπό μας πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Η αγάπη αυτή στον διπλανό μας, μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, αλλά χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας το συμφέρον. Είναι υλική αλλά και πνευματική. «Τα λόγια σου με εχόρτασαν και το ψωμί σου φά’ το», όπως λέει ο απλός λαός. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Απ. Παύλος: «εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου και παραδώ το σώμα μου, ίνα καυθήσωμαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». Η αξία της αγάπης σύμφωνα με τον Απ.Παυλο είναι ανώτερη από κάθε αρετή. 

Παράβαση της εντολής της αγάπης 

Όταν με οποιοδήποτε τρόπο κάποιοι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται σωστά στον συνάνθρωπό τους, παραβαίνουν την εντολή της αγάπης. Όσοι βλάπτουν  την ζωή, την υπόληψη και την περιουσία του πλησίον τους.

Η αφαίρεση ζωής είναι βαρύ αμάρτημα 

Όταν κάποιος αφαιρέσει την ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, διαπράττει μεγάλο αμάρτημα. Δεν του αφαιρεί απλά λίγα χρόνια ζωής, αλλά τον εμποδίζει και να βρει τον δρόμο της αιωνιότητας: της σωτηρίας του. Προορισμός και τελειοποίηση της ζωής του ανθρώπου είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στον προορισμό του: στην Βασιλεία του Θεού. Την ζωή την έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να τελειοποιηθεί, να καταρτισθεί και να πετύχει τον προορισμό του, ώστε να μπορεί  να ζήσει στη Βασιλεία του Θεού. 

Όταν βλάπτουν την υπόληψη μέσω της συκοφαντίας 

Όπως σοφά διδάσκει το γνωμικό: «Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει». Η συκοφαντία μπορεί να γίνει όχι μόνο με τον λόγο αλλά και γραπτώς. Γίνεται με τα λόγια, αλλά και με την πένα. Πολλές φορές τα λόγια είναι πιο βαριά από τις πράξεις και μπορεί να στεναχωρήσουν τον άλλο περισσότερο. Μένουν χαραγμένα στη μνήμη του ανθρώπου.

Όταν κάποιος δυσφημεί τον συνάνθρωπό του, θίγει άδικα την υπόληψή του. Η κατάκριση δεν είναι αποδεκτή από τον Θεό: «Μην κρίνετε, λέγει, ίνα μη κριθήτε, εν ω κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε και εν ω μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν». Όποιος κατακρίνει τους άλλους, δεν δείχνει αγάπη προς τον Χριστό. Συνήθως ο εγωισμός οδηγεί στην κατάκριση.

Όσοι βλάπτουν την περιουσία του

Η αδικία δεν είναι αποδεκτή από τον Θεό. Όταν με οποιονδήποτε τρόπο άνθρωποι αδικούν τον πλησίον τους, δεν μπορούν να δώσουν αγάπη στο συνάνθρωπο. Είναι πολύ μακριά από το νόημα της ζωής. 

Η αγάπη προς τον πλησίον μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό

«Ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, ον εώρακε, τον Θεόν, ον ουχ εώρακε, πως δύναται αγαπάν;»: Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά στον Θεό. Όταν κάποιος δεν δείχνει αγάπη για τον πλησίον του, δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό.

Πηγή 1, Πηγή 2, Πηγή 3

Συντάκτης: Ελένη Γκιάτα,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.