Τι ισχύει πλέον για το δίπλωμα οδήγησης;

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου

Τι έχει αλλάξει στον κόσμο της οδήγησης; Τι συνεχίζει να ισχύει και τι διαφοροποιήσεις έχουν δημιουργηθεί; 

Τι αλλάζει στην όψη; 

Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας με πολλές δικλείδες ασφαλείας το οποίο το καθιστά έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί.  Φέρει μοναδικό αύξοντα αριθμό στην πίσω όψη με τον οποίο αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής.

Όπως και με το Ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης έτσι και με το νέο μπορείτε να οδηγήσετε σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το 2033. Σας συμβουλεύουμε όμως να αλλάξετε το παλιό σας δίπλωμα με νέου τύπου ειδικά αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να ενοικιάσετε αυτοκίνητο διότι αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Διάρκεια 

Το νέο δίπλωμα ισχύει για χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. Ομοίως ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 χρόνια. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για την χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, ανάλογα την περίπτωση.

Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλιό έντυπο. 

Το Β επαγγελματικό δίπλωμα έχει καταργηθεί και δεν ανανεώνεται. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου διπλώματος, ηλικίας 65 ετών και άνω.

Από τα 17 

Ο νέος νόμος προβλέπει την θέσπιση νέου κατώτατου ορίου ηλικίας για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, από τα 17 έτη, καθώς και δυνατότητας των υποψηφίων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις, αλλά και στις πρακτικές δοκιμασίες.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό σε όσους υποψήφιους οδηγούς έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη και ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους, οπότε και τους χορηγείται το κανονικό έντυπο άδειας οδήγησης. 

Θεωρία 

Αναδιαμορφώνεται και απλουστεύεται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των υποψήφιων οδηγών και κατανόηση θεμάτων και καταστάσεων οδικής ασφάλειας, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με το νέο νόμο προβλέπεται η διάθεση των Ερωτηματολογίων των θεωρητικών εξετάσεων και σε άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής (οι οποίες και θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης), στην ελληνική με χρήση ακουστικών με ήχο καθώς και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (προαιρετικά).

Αυστηροποιείται ο έλεγχος της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, προς αποκατάσταση των στρεβλώσεων και προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος, με τον καθορισμό ελέγχου ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια, ενώ προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για εισαγωγή στο εξεταστικό σύστημα, ήτοι η χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων με δυνατότητα ταυτοποίησης δύο παραγόντων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Τι χαρτιά χρειάζεσαι 

Για την έκδοση της ροζ πλέον κάρτας απαιτείται Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ, δελτίο ταυτότητας και 4 φωτογραφίες για διαβατήριο (4 Χ 6), χωρίς γυαλιά. Μετά ξεκινά η πληρωμή των παράβολων που ανέρχονται στα 138 ευρώ (συνολικά για το δίπλωμα θα χρειαστεί ένα ποσό από 800 έως 1.000 ευρώ περίπου, ανάλογα και με το ποσό πληρωμής στη σχολή) που μπορεί να γίνει μέσω του Taxisnet από e-paravolo.

Τα παράβολα είναι τα εξής:

  • Παράβολο αρχικής διάθεσης – 60 ευρώ 
  • Παράβολο προγραμματισμού Θεωρητικής εξέτασης – 15 ευρώ
  • Παράβολο προγραμματισμού Πρακτικής εξέτασης – 15 ευρώ
  • Παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης – 30 ευρώ
  • Χαρτόσημο αρχικής χορήγησης – 18 ευρώ   

Ώρες μαθημάτων 

Εφόσον ο μελλοντικός νέος οδηγός έχει επιλέξει τη σχολή που θα τον εκπαιδεύσει στην συνέχεια ξεκινά τα μαθήματα. Σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται 21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, όπου θα μάθει τα σήματα του ΚΟΚ και διάφορες μηχανολογικές πληροφορίες και τουλάχιστον 25 ώρες οδήγησης (πρακτική) φυσικά με την παρουσία του δασκάλου.

Εξέταση 

Εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του ακολουθούν οι εξετάσεις. Αρχικά οι θεωρητικές και στη συνέχεια η οδήγηση. Οι θεωρητικές εξετάσεις γίνονται μέσω ερωτηματολογίου και απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ έπειτα θα πρέπει να αποδείξει τις δεξιότητές του στην οδήγηση, στο παρκάρισμα, στην τήρηση του Κ.Ο.Κ, δηλαδή να περάσει από την πρακτική εξέταση, που είναι και το πιο δύσκολο και αγχώδες κομμάτι της όλης διαδικασίας.

Σε πόσο διάστημα παίρνεις το δίπλωμα; 

Όταν οι εξετάσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο νέος οδηγός αναμένει να πάρει το δίπλωμα στα χέρια του, κάτι που χρειάζεται περίπου 20 εργάσιμες ημέρες. Από κει και μετά είναι σε θέση να οδηγήσει οποιοδήποτε αυτοκίνητο έως 3,5 τόνους, το οποίο να μην έχει παραπάνω από 9 θέσεις. Φυσικά η προσοχή και η τήρηση του Κ.Ο.Κ είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από την εμπειρία που θα αποκτήσει με τα χρόνια στο τιμόνι. 

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.