Τί είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Συντάκτης: Αναστασία Καρούτη, Εκπαιδευτικός, μεταφράστρια

Τί είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;Μια παραδοσιακή επιχείρηση έχει ως γνώμονα την επίτευξη οικονομικού κέρδους και αποβλέπει στην ικανοποίηση αναγκών της αγοράς και συνεπώς, των πελατών της. Αντίθετα, μια κοινωνική επιχείρηση στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων (κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών, κλπ.) και τα κέρδη της είναι απαραίτητα για την επιβίωσή της και για την επίτευξη των στόχων της.

Τί είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε πως η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας που στόχο έχει να «κάνει το καλό», να επιλύσει, με λίγα λόγια, συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα μέσα από καινοτόμες ιδέες και πρακτικές. Ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι, για παράδειγμα, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η φτώχια.

Ποιοι ασχολούνται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Συνήθως οι κοινωνικές επιχειρήσεις ιδρύονται από ανθρώπους με όραμα και πολύ συγκεκριμένους στόχους: πρόκειται για άτομα που έχουν συνειδητοποιήσει την κοινωνική κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο ζουν, έχουν ανακαλύψει τις ικανότητές τους και τις αξίες τους και έχουν στόχο να επιλύσουν (στο βαθμό του δυνατού) ένα πρόβλημα. Είναι άνθρωποι επίμονοι, με ισχυρή θέληση, που θέλουν να πετύχουν την αλλαγή και εφαρμόζουν για αυτό θεμελιώδεις αρχές των επιχειρήσεων, αλλά και υιοθετούν νέες προσεγγίσεις και τακτικές.

Ποιες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων υπάρχουν;

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να επιλύσουν και με το κομμάτι του πληθυσμού στο οποίο απευθύνονται.

Η πρώτη μορφή είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης, που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες, σε άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα πλέον από ουσίες, σε οροθετικούς, φυλακισμένους ή αποφυλακισμένους και σε ανήλικους παραβάτες, με στόχο την κοινωνική ένταξη. Οι παραπάνω ομάδες αποτελούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η δεύτερη μορφή είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας που απευθύνονται σε ηλικιωμένους, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις με στόχο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.

Η τρίτη μορφή είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικού και παραγωγικού σκοπού που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στόχο έχουν να υπηρετήσουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, να προωθήσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται με προϊόντα και υπηρεσίες των τομέων του πολιτισμού, των τοπικών προϊόντων, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, κλπ.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Τί είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;Στην Ελλάδα, αν και η κοινωνική επιχειρηματικότητα ξεκίνησε με δειλά βήματα, τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες της κοινωνίας και οι νέες προσεγγίσεις κερδίζουν έδαφος, πράγμα που τη φέρνει στο προσκήνιο. Γίνονται συνέδρια γύρω από το θέμα και υπάρχουν αναπτυξιακές συμπράξεις που ασχολούνται με την μορφή αυτή της οικονομίας. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και εκπαίδευση, όπως και στήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις και πλέον η πληροφόρηση είναι μεγάλη για αντίστοιχες πρωτοβουλίες, φθάνει να επιθυμεί κανείς να τις βρει!

Πηγές:

(Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα «Επιχειρώντας Αλλιώς»)

(Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας)

(πληροφορίες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα)

Συντάκτης: Αναστασία Καρούτη, Εκπαιδευτικός, μεταφράστρια

Influence:

Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μετάφραση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών…