Τι αξίζει να γνωρίζετε για την επισκευή των οχημάτων σας

Συντάκτης: Έλλη Βασιλείου

Τα αυτοκίνητα και οι μηχανές είναι μια περιουσία στο δρόμο. Κοστίζει χιλιάδες ευρώ όχι μόνο η απόκτησή τους, αλλά και η συντήρηση και επισκευή τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια βασικά δικαιώματά μας, ώστε να επιλέγουμε συνεργείο και ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό μας και να μην μας κοστίζει ξανά μια περιουσία.

Ελεύθερη επιλογή συνεργείου επισκευής

Σήμερα οι καταναλωτές απολαμβάνουν ελευθερία επιλογής όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων τους. Αυτό εξασφαλίστηκε βάσει κανόνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιοδήποτε συνεργείο επιθυμούν για τη συντήρηση του οχήματός τους, ακόμα κι αν καλύπτονται ακόμα από την εγγύηση. Δεν είναι υποχρεωμένοι δηλαδή ενόσω ισχύει η εγγύηση, να χρησιμοποιούν συνεργείο του δικτύου του κατασκευαστή του οχήματος, αλλά οποιοδήποτε συνεργείο ανεξάρτητου επισκευαστή.

Και τι ισχύει με τα ανταλλακτικά;

Για επισκευές των οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν γνήσια ανταλλακτικά και ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας. «Γνήσια ανταλλακτικά» είναι όχι μόνο τα ανταλλακτικά που διανέμονται από τους κατασκευαστές των οχημάτων, αλλά και αυτά που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας παραγωγής του εξαρτήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις και τα δύο παράγονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τις ίδιες προδιαγραφές. Υπάρχουν επίσης ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας. Αυτά είναι ανταλλακτικά κατασκευασμένα από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής ανταλλακτικών, τα οποία είναι ποιότητας ισοδύναμης με το γνήσιο ανταλλακτικό. Γνωρίζατε ότι το 80% των ανταλλακτικών που αποτελούν το αυτοκίνητο παράγονται από εταιρίες παραγωγής ανταλλακτικών και όχι από κατασκευαστές οχημάτων. Τα ίδια ανταλλακτικά διανέμονται στο συνεργείο επισκευών που συνεργάζεστε από ανεξάρτητες επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών.

Δικαιώματα καταναλωτών-υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν μπορούν να κάνουν τις εγγυήσεις εξαρτημένες από αποκλειστικές επισκευές των οχημάτων στο δίκτυό τους ή από την αποκλειστική χρήση ανταλλακτικών της δικής τους μάρκας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνεργείο επισκευής για εργασίες εκτός εγγύησης, τόσο κατά τη διάρκεια της νομικά κατοχυρωμένης περιόδου εγγύησης όσο και κατά τη διάρκεια τυχόν εκτεταμένης περιόδου εγγύησης. Φυσικά κάθε επιχείρηση υπόκειται στη νομικά θεσπισμένη ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επομένως οποιοσδήποτε προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας λόγω αμελούς εργασίας ή χρήσης ελαττωματικών εξαρτημάτων έχει ευθύνη γι’ αυτό.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων δεν μπορεί να αρνηθεί επισκευή υπό εγγύηση, όπως ενός χαλασμένου ηλεκτρικού παραθύρου, απλά επειδή μια αλλαγή λαδιών έγινε από συνεργείο εκτός του επισήμου δικτύου επισκευών.

Εξαιρέσεις στον κανόνα

Εξαίρεση του παραπάνω κανόνα υπάρχει όταν ένα ελάττωμα πρέπει να διορθωθεί με επιβάρυνση του κατασκευαστή του οχήματος. Οποιοδήποτε ελάττωμα οφείλεται στη διαδικασία κατασκευής του αυτοκινήτου πρέπει να διορθώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις επισκευών που επιβαρύνουν τον κατασκευαστή, π.χ. ανακλήσεις ή δωρεάν σέρβις ή μεγάλες εργασίες υπό εγγύηση οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εκεί που ορίζει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής θα ορίσει επίσης ποια ανταλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν.

Προγράμματα ασφάλισης και συμβάσεις εγγύησης

Αυτά τα δικαιώματα επιλογής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης έχουν εφαρμογή μόνο σε εγγυήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αγοράς του οχήματος. Δεν καλύπτονται επεκτάσεις εγγυήσεων ή προγράμματα ασφάλισης που αγοράζονται χωριστά. Επομένως προσέχετε όταν υπογράφετε οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, καθώς μπορεί με την υπογραφή σας να παραιτείστε από το δικαίωμά σας για επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιώματά σας για την επισκευή των οχημάτων σας επισκεφτείτε το site: www.r2rc.eu

Συντάκτης: Έλλη Βασιλείου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.