Θέσεις εργασίας από την ανακύκλωση

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος

Θέσεις εργασίας από την ανακύκλωσηΠαράδειγμα προς μίμηση πρέπει να γίνει η Μεγάλη Βρετανία σε ότι αφορά τις πρακτικές της σε ανακύκλωση και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η βελτίωση της ανακύκλωσης και της χρήσης των πόρων αναμένεται να αποφέρει κέρδη από καθαρές εξαγωγές άνω των 23 δις ευρώ και 10.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2020.

Οι επιχειρήσεις εκτός του συγκεκριμένου τομέα, θα μπορούν να ωφεληθούν, μειώνοντας τα έξοδά τους σε πρώτες ύλες και ενέργεια κατά 55 δις ευρώ. Αν πραγματοποιηθούν ενέργειες όπως η έρευνα και η ανάπτυξη νέων σχεδιαστικών τεχνικών, που θα μειώσουν την ανάγκη ανακύκλωσης και θα βελτιώσουν τους τρόπους επαναχρησιμοποίησης υλικών, θα δοθεί η ευκαιρία για 50.000 νέες θέσεις εργασίας και αύξηση κατά 3,5 δις ευρώ για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Η υπηρεσία που έκανε την έρευνα, υπολογίζει πως θα περάσουν περίπου 400 εκατομμύρια τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών από τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων της χώρας, μέχρι το 2020. Σύμφωνα όμως με τα σημερινά δεδομένα, μόλις τα 255 εκατομμύρια από αυτά θα ανακυκλωθούν. Αν ανακυκλωθούν και τα εναπομείναντα, θα υπάρξει σημαντική οικονομική άνοδος.

Όπως ανέφεραν και υπεύθυνοι, με την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, επιβεβαιώνεται η λήψη της μέγιστης αξίας των υλικών. Σημαντικά οφέλη υπάρχουν και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ωστόσο αυτό απαιτεί να αναθεωρήσουν πρακτικές στον τρόπο παραγωγής προϊόντων από τα πρώιμα στάδια. Ο κυριότερος τομέας προϊόντων, που είναι τα ηλεκτρονικά, αναμένεται να παράγει συνολικά 12 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων έως το 2020. Από αυτά το 25% είναι εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και οθόνες, υλικό το οποίο πιθανώς περιέχει πολύτιμα μέταλλα, με εκτιμώμενη αξία τα 8,2 δις ευρώ.

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr