πρώτη φορά στην Αθήνα – Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»