Τα χαρακτηριστικά ενός χαρισματικού παιδιού

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος

Σε αυτή τη ζωή το να έχεις ένα παιδί είναι ήδη ένα δώρο και όλοι οι γονείς αισθάνονται ότι τα παιδιά τους είναι χαρισματικά και ταλαντούχα.

Αυτό είναι αλήθεια γιατί όλα τα παιδιά έχουν τα ιδιαίτερα δικά τους χαρίσματα, αλλά κάποια παιδιά εμφανίζουν υψηλά επίπεδα στα ακόλουθα πεδία.

Πνευματικότητα, δημιουργικότητα, καλλιτεχνία, ικανότητα του να ηγείται, ή  σε εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς τομείς.

Αυτά τα  παιδιά έχουν τα εφόδια που δεν διαθέτουν όλοι οι μαθητές. Εάν αναρωτιέστε αν το παιδί σας είναι χαρισματικό, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας αυτά τα χαρακτηριστικά πού έχει ένα χαρισματικό παιδί.

Εάν το παιδί σας επιδεικνύει  υψηλά ποσοστά σε περισσότερους από έναν τομέα, μπορεί να είναι ένα χαρισματικό παιδί.

Χαρακτηριστικά δημιουργικότητας

Τα χαρισματικά παιδιά που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά δημιουργικότητας  θα εμφανίζουν πολλά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Προθυμία να παίρνει ρίσκα, εφευρετικότητα, ευελιξία, ικανότητα να δημιουργεί νέες ιδέες, να παράγει μια πληθώρα διαφορετικών τρόπων να λύνει προβλήματα, υψηλό επίπεδο αμφισβήτησης και αποριών, μεγάλη ή ασυνήθιστη αίσθηση τού χιούμορ, σταθερή  συγκέντρωση, επιμονή  κ.α.

Χαρακτηριστικά πνευματικότητας

Τα πνευματικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών περιλαμβάνουν ευρύ λεξιλόγιο, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, έντονη περιέργεια, δυνατότητα να είναι ανεξάρτητοι γνώστες, να έχουν διαφορετικά και αντίθετα ενδιαφέροντα, ικανότητες πρώιμης ανάγνωσης, οξεία  παρατηρητικότητα, θαυμάσια μνήμη, κριτική σκέψη κ.α.

Ηγετικά χαρακτηριστικά

Παιδιά που δείχνουν να είναι χαρισματικά στον τομέα της ηγετικής ικανότητας θα παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.  Αυτόματα υιοθετούν τον ρόλο του ηγέτη και τις ευθύνες του, αρέσκονται να βρίσκονται μεταξύ ισότιμων, είναι οργανωτικά σε υψηλό επίπεδο, σίγουρα, έχουν υψηλές προσδοκίες, είναι βαθιά σκεπτόμενα, έχουν οξυμένη αίσθηση δικαιοσύνης κ.α.

Καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά

Τα καλλιτεχνικά χαρισματικά παιδιά είναι λίγο πιο δύσκολο να τα αναγνωρίσεις, αλλά τα παιδιά που δείχνουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά πιθανόν να είναι καλλιτεχνικά χαρισματικά παιδιά. Ατέλειωτη φαντασία που παράγει ιδέες, όπου δεν υπάρχει ανάγκη τόνωσης της φαντασίας, εύκολα αντιλαμβάνεται τον χώρο, το χρώμα και άλλες καλλιτεχνικές αξίες. Πολλά ζωγραφίζουν καλά πριν την ηλικία των δύο. Μπορεί να έχουν μια αγαπημένη τεχνική, όπως η υδατογραφία ή η γλυπτική, μεγάλη ικανότητα να συγκεντρώνονται κ.α.

Συγκεκριμένοι ακαδημαϊκοί τομείς

Όταν εξετάζει κανείς συγκεκριμένους  ακαδημαϊκούς τομείς στο θέμα χαρισματικό παιδί, τα παιδιά θα επικεντρωθούν συνήθως σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως η επιστήμη για παράδειγμα. Εδώ είναι άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι διακριτά. Θαυμάσια μνήμη, πρώιμη ανάπτυξη ικανότητας στον συγκεκριμένο τομέα, επικεντρωμένη προσοχή και ενδιαφέρον στο διάβασμα πάνω στον συγκεκριμένο τομέα, γνώσεις σχετικά με τον τομέα αυτόν, αλλά μπορεί να εμφανίζει ενθουσιασμό και εξειδίκευση μέσα σε ένα συγκεκριμένο τομέα της αρεσκείας του.

Πώς διαπιστώνονται τα χαρισματικά παιδιά;

Σαν γονιός θέλεις αυτό που είναι καλύτερο για το παιδί σου, ειδικά στην μόρφωσή του. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι χαρισματικό, αλλά με βάση τα χαρακτηριστικά πού ήδη αναφέρθηκαν, η χαρισματικότητα έρχεται σε πολλές διαφορετικές μορφές και ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους.

Εάν αισθάνεστε ότι το παιδί σας χρειάζεται περισσότερη πρόκληση στην μάθηση του εξαιτίας ενός ιδιαίτερου χαρίσματός του, ελέγξτε μαζί με την διοίκηση του σχολείου για να δείτε εάν θα ταυτοποιηθεί σαν ένα χαρισματικό παιδί. Εφόσον υπάρξει τέτοια διαπίστωση  μπορεί να του δοθούν οι καλύτερες υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες του.

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr