Τα υπέρ και τα κατά της τηλεργασίας

Συντάκτης: Ελένη Γκιάτα

Η εργασία από το σπίτι μέσω της τεχνολογίας και του υπολογιστή μοιάζει πλέον απαραίτητη και φαντάζει ως η ιδανικότερη λύση για τους περισσότερους εργαζόμενους, από την εποχή της πανδημίας και ύστερα. Είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα; Εκφράζει την άποψη όλων των εργαζομένων;

Αναμφισβήτητα, η τηλεργασία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ή ένα μέσο παραγωγής έργου, που βοηθά σημαντικά όσους έχουν πρόβλημα με τη μακρινή μετακίνηση από το σπίτι τους στον χώρο εργασίας τους, ή όσους δεν μπορούν να βρουν κάποιο άλλο τρόπο απασχόλησης.

Τα υπέρ και τα κατά της εργασίας από απόσταση

Η τηλεργασία ή αλλιώς εργασία εξ αποστάσεως προσφέρει πολλά οφέλη στους εργαζόμενους.

Τα υπέρ της τηλεργασίας είναι:

– Δεν έχει αποδειχθεί εάν πραγματικά συμβάλλει στην κερδοφορία και στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων

Η εργασία από απόσταση βοηθά στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος, συμβάλλει στην αύξηση των κερδών και προάγει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων; Ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το περιβάλλον δεν έχουν συναχθεί ακόμη με βεβαιότητα, καθώς αφενός συμβάλλει στη μείωση των ρύπων, που θα προέκυπταν μέσω μεταφοράς του ατόμου στον τόπο εργασίας του, αφετέρου υπάρχει αντιστάθμιση αυτού με την αυξημένη κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι, προκειμένου το άτιμο να εργαστεί από το σπίτι.

Οι επιχειρήσεις διαφωνούν σχετικά με το αν η παραγωγικότητα των εργαζομένων τους έχει αυξηθεί ή όχι λόγω της τηλεργασίας.

– Υπέρ: Μείωση των εξόδων και του χρόνου που απαιτούνται καθημερινά 

Μέσω της τηλεργασίας ελαχιστοποιείται σημαντικά και ο χρόνος μετακίνησης από το σπίτι του εργαζόμενου στον χώρο εργασίας του, αλλά και τα έξοδα τα οποία θα προέκυπταν, για να πάει στην δουλειά του.

– Υπέρ: Αποβάλλει το τοξικό κλίμα που πολλές φορές προκαλείται στον χώρο εργασίας

Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι ένα ήρεμο περιβάλλον, στο οποίο οι εργαζόμενοι καλούνται να παράγουν έργο και παράλληλα να αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις, τόσο με τους συναδέλφους τους, προκειμένου το κλίμα να είναι αρμονικό μεταξύ τους, όσο και των εργαζομένων με τον προϊστάμενό τους και τους υφισταμένους τους.

Δυστυχώς, όμως, αρκετές φορές σε έναν χώρο εργασίας παρουσιάζονται και συμπεριφορές που δυσκολεύουν την ομαλή του λειτουργία. Τέτοιες μπορεί να είναι: η έλλειψη πρωτοβουλιών, η προσπάθεια επιβολής στους άλλους, η ρουτίνα που προκαλείται ως εμπόδιο παραγωγικότητας στην εργασία και το ανταγωνιστικό πνεύμα που ενδεχομένως δημιουργείται μεταξύ των συναδέλφων, κλπ.

– Κατά: Η τηλεργασία μπορεί να απομονώσει τους ανθρώπους 

Η τηλεργασία δεν βοηθά στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, σε αντίθεση με την δια ζώσης εργασίας, όπου υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων, προκειμένου να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τομέα όπου εργάζονται.

– Κατά: Προκαλεί έλλειψη συγκέντρωσης

Πολλοί παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν την παραγωγικότητα του ατόμου, καθώς και την ουσιαστική επικοινωνία. Για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται σε μία τηλεφωνική εταιρία, όπου είναι καθοριστική η επικοινωνία του με πελάτες, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, κλπ. και κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ακουστούν εξωγενείς θόρυβοι, όπως η τηλεόραση, ή μουσική από το ραδιόφωνο, θα παρεμποδιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία.

Η έλλειψη συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με την αδυναμία της ενεργητικής ακρόασης, ίσως επιφέρουν αρνητικό αποτέλεσμα: ο πελάτης πιθανώς να μην πειστεί για την σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό του εργαζόμενου. Έτσι, μη θέλοντας να προβεί σε συμφωνία μαζί του, δεν θα προτιμήσει τις υπηρεσίες που του παρέχονται.

– Κατά: Αρκετοί εργαζόμενοι δεν παίρνουν στα σοβαρά την τηλεργασία, με αποτέλεσμα να μην έχουν καν το κατάλληλο ντύσιμο και τη σωστή προετοιμασία

Αρκετές φορές, επαναπαυόμενοι, λόγω του ότι η εργασία διεξάγεται από την άνεση του σπιτιού, δεν θεωρούν απαραίτητο να έχουν την κατάλληλη και απαιτούμενη ενδυμασία και προετοιμασία, που θα έκαναν εάν βρίσκονταν σε δια ζώσης επαγγελματικό χώρο εργασίας.

Η στάση αυτή όμως, δεν δείχνει επαγγελματισμό, αντίθετα δείχνει προχειρότητα, μη έλλειψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων και ότι το άτομο αυτό βαριέται, καθώς δεν παράγει έργο με ευχαρίστηση.

Είναι επιβεβλημένο το κατάλληλο επαγγελματικό ντύσιμο, όπως και μια προετοιμασία, είτε με σημειώσεις, είτε με ένα οργανωμένο πλάνο, για το πώς θα εργαστούμε, με ποιους θα επικοινωνήσουμε, κλπ., έτσι ώστε ο ίδιος ο εργαζόμενος να σέβεται το επάγγελμα που ασκεί, κάνοντάς το σωστά, με την αρμόζουσα πειθαρχία και την ανάλογη σοβαρότητα. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι εφόσον η εργασία είναι έμμισθη, κρίνεται εκ του αποτελέσματος: ο προϊστάμενος έχει απαιτήσεις από τον κάθε εργαζόμενο, εάν δει ότι η απόδοση του εργαζόμενου είναι χαμηλή, ίσως επηρεαστεί η γνώμη του γι’ αυτόν.

– Οι αρνητικές επιπτώσεις της τηλεργασίας σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Φεβρουάριο του 2022, που προκύπτουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), η τηλεργασία επιφέρει θετικές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική μας υγεία.

Οι πόνοι στην πλάτη είναι οι ενδεικτικότερες επιπτώσεις που παρατηρούνται στην σωματική υγεία του ανθρώπου.

Π.Ο.Υ: Κίνδυνοι ελλοχεύουν και για την ψυχική υγεία των εργαζομένων 

Ο ΠΟΥ αναφέρει πως καραδοκούν κίνδυνοι και για την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Η κοινωνική απομόνωση, το συνεχές στρες και η μοναξιά είναι μερικοί από τους πιο συνήθεις κινδύνους.

Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε δήλωση που παραχωρήθηκε πριν από έξι μήνες (Τετάρτη, 2/2/2022), εστιάζοντας στα αρνητικά της τηλεργασίας, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα σχετικά με την υγιή και ασφαλή τηλεργασία: «Οταν είναι σωστά οργανωμένη και υποστηρίζεται, η τηλεργασία μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του εργαζόμενου και στην κοινωνική του ζωή.

Ωστόσο, όταν η υγεία και οι κίνδυνοι ασφαλείας από την τηλεργασία δεν αποφεύγονται και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν υγιεινές επιλογές ενώ τηλεργάζονται, αυτό το είδος εργασίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία».

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας 

Από πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Focus Bari|YouGov σε δείγμα 1.000 ατόμων κατά την περίοδο 15 έως 22 Ιανουαρίου 2022, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν είναι:

Η έρευνα που αφορά την αποδοχή της τηλεργασίας από τους άντρες 

– Το 61% των Ελλήνων αντρών που είχαν ερωτηθεί, δήλωσαν ότι δεν έχουν εργαστεί ποτέ με τηλεργασία.

– Το 39% των εργαζόμενων Ελλήνων, δηλαδή οι δύο στους πέντε άντρες, δήλωσαν ότι έχουν εργαστεί από απόσταση ή το συγκεκριμένο προαναφερθέν διάστημα, εργάζονταν επι δύο ολόκληρα χρόνια εξ αποστάσεως, λόγω πανδημίας.

– Το 19% εργάστηκαν μόνο κατά τις περιόδους των “lockdown”.

– Το 13% εργάστηκαν στην περίοδο των “lockdown” αλλά και κάποιες επιπλέον μέρες.

– Το 7% των εργαζομένων αντρών, είχαν εργαστεί μόνο μέσω τηλεργασίας από τον Μάρτιο του 2020.

Τα ποσοστά  τηλεργασίας που εμφάνισαν οι γυναίκες

-Τα ποσοστά αποδοχής της τηλεργασίας έφτασαν το 51%, στις ηλικίες 25-34 ετών. 

– Στο 48% για όσες ήδη είχαν εργαστεί μέσω τηλεργασίας.

– Το 45% σε σύγκριση με τους άνδρες, το 34% είναι κάτοικοι Αττικής.

Το 46% σε σχέση με τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, το 39% και της περιφέρειας το 34%), καθώς 48% σε ηλικιακές ομάδες 25-44.

 – Το 43% σε ηλικίες 35 έως 44 ετών, έναντι 38% στους 45-54 ετών.

– Το 37% σε ηλικιακές ομάδες άνω των 55 ετών και 33% στους κάτω των 25 ετών.

– Το ποσοστό 23% δηλώνει «απολύτως υπέρ» της τηλεργασίας, το 47% «μάλλον υπέρ», το 23% «μάλλον κατά» και τέλος, το 7% «απολύτως κατά». 

Πηγή 1, Πηγή 2, Πηγή 3

Συντάκτης: Ελένη Γκιάτα,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.