Τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης

Συντάκτης: Αθηνά Καρανάσιου

Ένας τομέας τον οποίο έχει επηρεάσει αισθητά ο κορωνοϊός είναι αναμφίβολα αυτός της εκπαίδευσης. Πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με τα κενά που θα επιφέρει στη διαδικασία της μάθησης η αποχή από το σχολείο, ιδίως όσον αφορά τους μαθητές του Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν προβάλλει ως άμεση ανάγκη η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης ή, κατά τον αγγλικό όρο, του elearning, μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας με πολλά πλεονεκτήματα.

Η έννοια της τηλεκπαίδευσης συνίσταται στην εξ αποστάσεως μάθηση μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιλαμβάνει τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν ένας πρωτοποριακός κλάδος που έδινε τη δυνατότητα παροχής γνώσεων κυρίως σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα που ζούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σήμερα αποτελεί μία ταχύτατα εξελισσόμενη επιστήμη που έχει διευρύνει σημαντικά το φάσμα εφαρμογών της, αποκτώντας ολοένα και περισσότερους θιασώτες.

Σίγουρα, όπως άλλωστε ισχύει για πολλά άλλα θέματα, η τηλεκπαίδευση δεν είναι πανάκεια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, συγκεντρώνει πλεονεκτήματα που συνηγορούν στην εφαρμογή της, ιδίως την τρέχουσα περίοδο.

Πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης

  1. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημά της είναι ότι καταργεί την απόσταση. Τα γεωγραφικά σύνορα αίρονται και ο καθένας έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα γνώσεων που προσφέρονται, ενίοτε και δωρεάν, από πανεπιστήμια, αναγνωρισμένους φορείς, βιβλιοθήκες, σχολεία κ.λπ. που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά. Οποιοσδήποτε μπορεί να επιλέξει από μία απέραντη δεξαμενή γνώσεων οτιδήποτε τον ενδιαφέρει από τον χώρο του σπιτιού του και να παρακολουθήσει μια διάλεξη, να μάθει μία ξένη γλώσσα, να ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές του.

  1. Ο επιμορφούμενος έχει, επιπλέον, τη δυνατότητα να προσαρμόσει την εκπαιδευτική διαδικασία στις δικές του ανάγκες και στον δικό του χρόνο. Έχει την αυτονομία να ορίσει ο ίδιος το πρόγραμμά του, καθώς και τον ρυθμό μάθησης, χωρίς να τον δεσμεύει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

  2. Η τηλεκπαίδευση συμβάλλει στην ισότητα στη γνώση, καθώς δεν υπάρχει, τις περισσότερες φορές, περιορισμός ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, ούτε όμως και κάποιο προαπαιτούμενο κριτήριο που, ενδεχομένως, θα απέκλειε κάποιες ομάδες από αυτήν (άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα σε δυσπρόσιτες περιοχές, εργαζόμενοι ενήλικες κ.λπ.). Προσφέρει άπειρες γνώσεις χωρίς περιορισμούς ως προς την ηλικία, το μέρος ή το μορφωτικό επίπεδο.

  3. Στη σύγχρονη μορφή της, η τηλεκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένων, καθώς μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, να υποβάλουν ερωτήσεις, να επιλύσουν απορίες, να λύσουν ασκήσεις και, γενικά, να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο. Η αίσθηση της αμεσότητας που προσφέρει η κατά πρόσωπο επαφή με τον διδάσκοντα συντείνει στην εξασφάλιση του αισθήματος της οικειότητας και -γιατί όχι- της «εγγύτητας» με τον εκπαιδευτικό.

  4. Τέλος, τα πολυμέσα που χρησιμοποιούνται στην τηλεκπαίδευση καθιστούν το μαθησιακό υλικό πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον, ιδίως στις μικρότερες ηλικίες, μετατρέποντας έτσι τη μάθηση σε μία ευχάριστη διαδικασία που μοιάζει με παιχνίδι. Οι μαθητές κατανοούν και αφομοιώνουν πολύ πιο εύκολα την παρεχόμενη γνώση, δείχνοντας μάλιστα μεγαλύτερη προθυμία.

Όπως προαναφέραμε, δεν παραγνωρίζουμε τους κινδύνους που ενδεχομένως ελλοχεύουν στη νέα αυτή, διαφορετική από την παραδοσιακή εκδοχή, μορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας· ωστόσο, η τηλεκπαίδευση δεν παύει να αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα και ραγδαία εξελισσόμενη επιστήμη, που κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος, δημιουργώντας νέα δεδομένα.

Συντάκτης: Αθηνά Καρανάσιου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.