“Σχολές γονέων”, μια πρωτότυπη παροχή του Υπουργείου Παιδείας

Συντάκτης: Λιάνα Γεωργουλοπούλου

Το «Πτυχίο» του καλού γονέα κατακτιέται μέσα από την πλήρη ενημέρωση, τη ψυχολογική ετοιμότητα και τη σωστή αντιμετώπιση απέναντι στις κινήσεις των παιδιών. Όλοι οι νομοί της χώρας έχουν ενεργοποιηθεί ώστε να προσφέρουν στήριξη στους νέους γονείς. Ως τώρα δεν είχε δοθεί η δυνατότητα στους γονείς –μέσω εκπαίδευσης- να οριοθετήσουν τις αντιδράσεις τους σε σχέση με τα παιδιά τους. Πώς μπορεί ένας γονιός να διαπαιδαγωγήσει σωστά το μικρό παιδί του; Πώς οφείλει να αντιμετωπίσει την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας; Πώς χρειάζεται να δράσει απέναντι σε ένα παιδί με «δύσκολο χαρακτήρα;»

Πρόκειται για συναντήσεις που χαρακτηρίζονται από θέματα που αφορούν τους ρόλους μέσα στην οικογένεια,. Τα ζητήματα μετατρέπονται από θεωρητικά σε πρακτικά μέσα από τεχνικές ασκήσεις ειδικών επιστημόνων. Μάθηση μέσα από την εμπειρία και τη ψυχολογική υποστήριξη αποτελούν ορισμένες προκλήσεις που θα χρειαστούν να φέρουν εις πέραν οι νέοι γονείς με παιδιά Δημοτικού έως Λυκείου.

Οι «Σχολές γονέων» αναπτύσσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των δημοτών μέσα από διάφορες θεματικές συζητήσεις που προωθούν την έκφραση των γονικών εμπειριών και την ανταλλαγή προβληματισμών. Η κάλυψη που προσφέρουν είναι Πανελλαδική και η συμμετοχή σε αυτές είναι απολύτως δωρεάν σε κάθε δήμο.

Οικογενειακή επικοινωνία, προβλήματα συμπεριφοράς, παιδί και σχολείο, ψυχική υγεία των παιδιών και εξαρτησιογόνες ουσίες αποτελούν λίγα από τα θέματα στις «Σχολές Γονέων». Η συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη των οικογενειών πραγματοποιείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχοπαιδαγωγούς, ικανούς να σας στηρίξουν και να σας δώσουν λύσεις.

Οι «Σχολές Γονέων» υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και περιέχουν πολλά προγράμματα διάφορων θεματικών όπως:

 • Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (διάρκεια 50 ώρες)
 • Διαφυλικές σχέσεις (διάρκεια 25 ώρες)
 • Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (διάρκεια 25 ώρες)
 • Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (διάρκεια 25 ώρες)
 • Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (διάρκεια 25 ώρες)
 • Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (διάρκεια 50 ώρες)
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (διάρκεια 25 ώρες)

Στη σύγχρονη εποχή τα δεδομένα αλλάζουν, ο θεσμός της οικογένειας δοκιμάζεται, γεγονός που μετατρέπει τέτοιες πρωτοβουλίες σε αναγκαίες για την ιδανική ανάπτυξή της. Για την ένταξη των πολιτών στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση της ανάλογης αίτησης. Τα τμήματα λειτουργούν με την εγγραφή 18-20 ατόμων.

Για αιτήσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Κ.Ε.Π. του νομού.

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα «Σχολής Γονέων», Αχαρνών 417, Τηλ.: 2131311525

Το «Πτυχίο» του καλού γονέα κατακτιέται μέσα από την πλήρη ενημέρωση, τη ψυχολογική ετοιμότητα και τη σωστή αντιμετώπιση απέναντι στις κινήσεις των παιδιών. Όλοι οι νομοί της χώρας έχουν ενεργοποιηθεί ώστε να προσφέρουν στήριξη στους νέους γονείς. Ως τώρα δεν είχε δοθεί η δυνατότητα στους γονείς –μέσω εκπαίδευσης- να οριοθετήσουν τις αντιδράσεις τους σε σχέση με τα παιδιά τους. Πώς μπορεί ένας γονιός να διαπαιδαγωγήσει σωστά το μικρό παιδί του; Πώς οφείλει να αντιμετωπίσει την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας; Πώς χρειάζεται να δράσει απέναντι σε ένα παιδί με «δύσκολο χαρακτήρα;»

Πρόκειται για συναντήσεις που χαρακτηρίζονται από θέματα που αφορούν τους ρόλους μέσα στην οικογένεια,. Τα ζητήματα μετατρέπονται από θεωρητικά σε πρακτικά μέσα από τεχνικές ασκήσεις ειδικών επιστημόνων. Μάθηση μέσα από την εμπειρία και τη ψυχολογική υποστήριξη αποτελούν ορισμένες προκλήσεις που θα χρειαστούν να φέρουν εις πέραν οι νέοι γονείς με παιδιά Δημοτικού έως Λυκείου.

Οι «Σχολές γονέων» αναπτύσσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των δημοτών μέσα από διάφορες θεματικές συζητήσεις που προωθούν την έκφραση των γονικών εμπειριών και την ανταλλαγή προβληματισμών. Η κάλυψη που προσφέρουν είναι Πανελλαδική και η συμμετοχή σε αυτές είναι απολύτως δωρεάν σε κάθε δήμο.

Οικογενειακή επικοινωνία, προβλήματα συμπεριφοράς, παιδί και σχολείο, ψυχική υγεία των παιδιών και εξαρτησιογόνες ουσίες αποτελούν λίγα από τα θέματα στις «Σχολές Γονέων». Η συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη των οικογενειών πραγματοποιείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχοπαιδαγωγούς, ικανούς να σας στηρίξουν και να σας δώσουν λύσεις.

Οι «Σχολές Γονέων» υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και περιέχουν πολλά προγράμματα διάφορων θεματικών όπως:

 • Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (διάρκεια 50 ώρες)
 • Διαφυλικές σχέσεις (διάρκεια 25 ώρες)
 • Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (διάρκεια 25 ώρες)
 • Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (διάρκεια 25 ώρες)
 • Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (διάρκεια 25 ώρες)
 • Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (διάρκεια 50 ώρες)
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (διάρκεια 25 ώρες)

Στη σύγχρονη εποχή τα δεδομένα αλλάζουν, ο θεσμός της οικογένειας δοκιμάζεται, γεγονός που μετατρέπει τέτοιες πρωτοβουλίες σε αναγκαίες για την ιδανική ανάπτυξή της. Για την ένταξη των πολιτών στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση της ανάλογης αίτησης. Τα τμήματα λειτουργούν με την εγγραφή 18-20 ατόμων.

Για αιτήσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Κ.Ε.Π. του νομού.

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα «Σχολής Γονέων», Αχαρνών 417, Τηλ.: 2131311525

Συντάκτης: Λιάνα Γεωργουλοπούλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.