Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος

Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας έχουν κοινό στόχο, την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρμογής νέων ανειδίκευτων ανθρώπων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά εργασίας προσόντα και δεξιότητες.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 48 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Το πρόγραμμα στα Σ.Δ.Ε. είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους (δύο σχολικά έτη). Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες (21 διδακτικές ώρες και 4 ώρες εργαστήρια, διαθεματικά projects) και είναι απογευματινό, από τις 4.30 ή 5.00 έως τις 8.30 ή 9.00. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του εκπαιδευομένου πιστοποιείται με τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται είναι:

  • Ελληνική γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Πληροφορική
  • Αγγλικά
  • Κοινωνική εκπαίδευση
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Αισθητική αγωγή
  • Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών
  • Προσανατολισμό-Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Κατάλληλοι για συμμετοχή σε ΣΔΕ είναι οι πολίτες από 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και συγκεκριμένα την κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για το επόμενο σχολικό έτος, στο ΣΔΕ της περιοχής του ενδιαφερόμενου. Κατάλογο με όλα τα ΣΔΕ της Ελλάδας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η ευθύνη λειτουργίας των ΣΔΕ ανήκει στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.).

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr