Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζει μια μονογονεϊκή οικογένεια

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου

Η μονογονεϊκή οικογένεια δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Αναλόγως των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών αλλάζουν και οι λόγοι για τους οποίους δημιουργούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες. Στο παρελθόν, οι κύριοι λόγοι ήταν ο πρόωρος θάνατος από πολέμους, ασθένειες, μετανάστευση ή εγκατάλειψη. Ωστόσο η μονογονεϊκή οικογένεια, με τη σημερινή της μορφή έχει διαφορετικές κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις για τα μέλη της και φυσικά τα αίτια της δημιουργίας της είναι διαφορετικά.

Τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

  1. Οικονομικά
  2. Κοινωνικά
  3. Ψυχολογικά

Οικονομικές δυσκολίες

Ο μονογονιός, εκ των πραγμάτων καλείται να αναλάβει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των πρακτικών, οικονομικών και μορφωτικών αναγκών των παιδιών. Αυτές οι ευθύνες, σε συνδυασμό με την απουσία δεύτερου εισοδήματος στον οικογενειακό προϋπολογισμό καθιστούν τις μονογονεϊκές οικογένειες μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που κινδυνεύουν από τους ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι επιπτώσεις των οικονομικών πιέσεων που δέχεται ο μονογονιός εξαρτούνται, τόσο από τη συνεισφορά του πρώην συντρόφου αλλά και του οικογενειακού και άλλων κοινωνικών δικτύων βοήθειας, όσο και από τις προνοιακές ρυθμίσεις και κρατικές παροχές, όπως επιδόματα, δάνεια κ.λ.π. Οι δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας, το ψηλό κόστος φύλαξης και φροντίδας των παιδιών και τα δύσκολα ωράρια εργασίας είναι μόνο μερικά από τα ενδεχόμενα προβλήματα του μονογονιού.

Κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα

Συχνά η απουσία ψυχολογικής στήριξης, το αρνητικό κοινωνικό στίγμα και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν συχνά προβλήματα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι η έλλειψη διαμοίρασης ευθυνών και ο διπλός ρόλος που καλείται να παίξει ο μονογονιός όταν χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις ή να αντιμετωπιστούν διάφορα θέματα. Δυσκολίες μπορεί να παρουσιάσει και στις διαπροσωπικές του σχέσεις, ιδίως στις σχέσεις με μετέπειτα συντρόφους. Υπάρχει ο κίνδυνος ο μονογονιός να γίνει ιδιαίτερα υπερπροστατευτικός και να εκδηλώσει εξάρτηση από το παιδί του «πνίγοντας» έτσι την πορεία ανεξαρτητοποίησης του παιδιού του. Έχει ήδη αναφερθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μονογονιών είναι γυναίκες. Είναι ακόμα γνωστό, πως τα φαινόμενα μητρικής υπερπροστασίας βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα φαινόμενα πατρικής απουσίας.

Υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος ο μονογονιός να γίνει υπερβολικά αυστηρός, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στον διττό του ρόλο, με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την αυτοεκτίμηση του παιδιού του.

Τα παιδιά, το μόνο που χρειάζονται πραγματικά, είναι μια μητέρα χαρούμενη και αισιόδοξη.

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.