Στήριξη της οικολογικής καινοτομίας σε επιχειρήσεις

Συντάκτης: Flowmagazine

Στήριξη της οικολογικής καινοτομίας σε επιχειρήσειςΠροκηρύχτηκε το νέο Πρόγραμμα Eco-innovation για στήριξη επιχειρήσεων ευαίσθητων με το περιβάλλον, με καταληκτική ημερομηνία την 5η Σεπτεμβρίου και προϋπολογισμό 31,5 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία Eco-Innovation έχει στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογής της οικολογικής καινοτομίας σε ιδέες, προϊόντα και πρακτικές της αγοράς και της βιομηχανίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ “Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία” (CIP, 2007-2013).

Η πρωτοβουλία Eco-innovation στηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα καινοτόμα πράσινα προϊόντα, αλλά και διαδικασίες και υπηρεσίες, που βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση και χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης και χρειάζονται υποστήριξη για να διεισδύσουν στην αγορά. Στόχος της ΕΕ είναι να αυξηθεί η καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να προωθηθεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων και καινοτόμων περιβαλλοντολογικών λύσεων στην αγορά.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και να συμμετάσχουν όλα τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε επιλέξιμες χώρες. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία που έχει ήδη περάσει τη φάση της επίδειξης. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή συνεργατικών επιστημονικών σχηματισμών (clusters) με έργα που θα αναδείξουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα παρουσιάζουν υψηλή δυναμική εφαρμογής στην αγορά.

Η προκήρυξη αφορά έργα που έχουν στόχο την πρόληψη και τη μείωση των περιβαλλοντολογικών επιδράσεων, καθώς και τη βέλτιστη χρήση των πόρων, με ιδιαίτερη προτεραιότητα σε τομείς υψηλής σημασίας, όπως η ανακύκλωση υλικών, τα βιώσιμα κατασκευαστικά υλικά, τα τρόφιμα και τα ποτά, το νερό και το πράσινο επιχειρείν. Η προκήρυξη θα προσφέρει συγχρηματοδότηση έως και 50% του συνολικού κόστους του έργου.

Οσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Eco-innovation (πληροφορίες, συμβουλές, υποστήριξη κατά την προετοιμασία της πρότασης, εξεύρεση συνεργατών, κ.λπ.) μπορούν να απευθύνονται στo δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas που είναι το Εθνικο Σημείο Επαφής του προγράμματος για την Ελλάδα.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…