STEM και STE(A)M στη σύγχρονη εκπαίδευση

Συντάκτης: Flowmagazine

Τι σημαίνει Υπολογιστική Σκέψη; Τι ακριβώς είναι τα STEM καιSTE(A)M και πώς συνδέονται με τη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση;

Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή ημών των γονέων, και βέβαια και στων παιδιών μας, το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Βλέπουμε να «ξεφυτρώνουν» παντού εκπαιδευτικά προγράμματα, camps, βιβλία, δράσεις σε σχολεία, εργαστήρια.

H προσέγγιση STEM θεωρείται πλέον απαραίτητη σε κάθε μαθητή που θέλει σε λίγα χρόνια να έχει γνώσεις που θα του επιτρέψουν σύγχρονες σπουδές και μια καλή θέση στην αγορά εργασίας. Όμως έχουμε καταλάβει, μικροί και μεγάλοι, τι ακριβώς είναι το STEM και ποια η χρησιμότητά του;

Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κ. Σαράντο Ψυχάρη, καθηγητή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στις «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Υπολογιστικών Επιστημών», διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, και τον κ. Κωνσταντίνο Καλοβρέκτη, διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με μεταδιδακτορική έρευνα στο STEM για Κορίτσια.

Οι δυο εκπαιδευτικοί ασχολούνται χρόνια με το STEM, έχουν γράψει πολλά βιβλία και είναι οι πλέον κατάλληλοι να λύσουν τις απορίες μας.

STEM και STE(A)M στη σύγχρονη εκπαίδευση

Άλλωστε, εκτός από τους φοιτητές τους, απευθύνονται και στους μικρούς μαθητές, άνω των 8 ετών, αφού έχουν εκδώσει στην Ελληνοεκδοτική μια εκπαιδευτική σειρά που, προς το παρόν, περιλαμβάνει δυο βιβλία («Το έξυπνο θερμοκήπιο στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων» και «Το έξυπνο σπίτι στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων») και ένα παιχνίδι [«O Ηλεκτρικός Κινητήρας Συνεχούς Ρεύματος (DC Motor) – KIT No 1»], υπό την ομπρέλα του DrStem. Με αφορμή αυτά, συζητάμε σήμερα. 

Θέλετε να μας πείτε τι σημαίνει Υπολογιστική Σκέψη, τι σημαίνει STEM, τι σημαίνει STE(A)M και ποιος είναι ο σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής σειράς σας;

Η Υπολογιστική Σκέψη (Υ.Σ.) είναι μέθοδος επίλυσης προβλήματος, που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την αλγοριθμική σκέψη, τη διάσπαση του προβλήματος, την αναγνώριση προτύπων κ.ά.

Ο όρος STEAM αντιστοιχεί σε μια διεπιστημονική προσέγγιση μέσω των λεγόμενων εγκάρσιων εννοιών, που περιλαμβάνει και τις μορφές της τέχνης, το A είναι το αρχικό γράμμα της λέξης Art.

STEM και STE(A)M στη σύγχρονη εκπαίδευση

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της σειράς Dr STEM έρχεται να εμπλέξει τον μαθητή/τη μαθήτρια στην έννοια της κατασκευής, να τον/την εμπλέξει στις πρακτικές της Υ.Σ. και όχι απλώς να του/της μάθει έννοιες της πληροφορικής.

Δηλαδή, ο απώτερος στόχος είναι διπλός:

  1. να εμπλακεί ο/η μαθητής/μαθήτρια στις δεξιότητες της τεχνολογίας και στις πρακτικές της μηχανικής και των επιστημών και
  2. να εμπλακεί στις δεξιότητες του νου και σε χειρωνακτικές δραστηριότητες, μέσω της επίλυσης προβλήματος, αξιοποιώντας πρακτικές της Υ.Σ., όπως π.χ. την εύρεση μοτίβου, την κατασκευή μοντέλου κ.λπ., πριν υλοποιήσει ένα τεχνούργημα, που θα βασίζεται σε έννοιες των επιστημών αλλά και στον σχεδιασμό που εφαρμόζουν οι μηχανικοί.

Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν θα είναι γνωστικές, αλλά και τεχνικές και στάσεις και θα περιλαμβάνουν:

  • τη δημιουργικότητα
  • την καινοτομία
  • την κριτική σκέψη
  • την επίλυση προβλήματος
  • την επικοινωνία
  • τη συνεργατικότητα
  • την Υπολογιστική Σκέψη

Αυτές οι δεξιότητες είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως «δεξιότητες STEM», σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO, ο ΟΟΣΑ κ.λπ.

Για να αναπτυχθούν οι «δεξιότητες STE(A)M» θα πρέπει να επιλυθούν προβλήματα που θα αναφέρονται στις βασικές έννοιες των επιστημών αλλά -και αυτό είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της σειράς- να ενταχθούν και προβλήματα που διεθνώς καλούνται «εγκάρσιες έννοιες» και «διασχίζουν» γνωστικές περιοχές.

Ο σημαντικότερος λόγος ένταξης των «εγκάρσιων εννοιών» είναι ότι τα σημερινά προβλήματα απαιτούν για τη λύση τους διεπιστημονική προσέγγιση.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε η σειρά Dr STEM να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες να εμπλακούν στις «δεξιότητες STE(A)M», ώστε αργότερα να ασχοληθούν ως ερευνητές σε επαγγέλματα που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία και η λεγόμενη Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…