Σταθερό φορολογικό σύστημα ακινήτων

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Οι παράγοντες της εγχώριας αγοράς ακινήτων ανέδειξαν μέσα από το ετήσιο συνέδριο της Prodexpo την αναγκαιότητα ενός σταθερού φορολογικού συστήματος ακίνητης περιουσίας, σημειώνοντας πως η έλλειψή του οφείλεται μερικώς στην κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Τα 18 στελέχη που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο επισήμαναν πως από το 2009 έχουν ψηφιστεί στη Βουλή περίπου 20 νομοσχέδια που τροποποιούν τη φορολογία των ακινήτων, γεγονός που αποτρέπει την επένδυση, αλλά και τη διατήρησή τους. Η αγορά προτείνει ένα σταθερό σύστημα σε βάθος 20ετίας, που εν μέσω άλλων:

  • Θα προσελκύσει ξένους επενδυτές και συνεπώς θα βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης.
  • Θα βοηθήσει στον συντονισμό δήμων, υπουργείων και όλων των αρμόδιων φορέων, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του δημοσίου.
  • Θα κινητοποιηθούν κεφάλαια στον τομέα των υποδομών και θα δοθεί ώθηση σε μια αγορά που σήμερα παραπαίει.

Πέρα από τα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία τέτοια αλλαγή θα επιτρέψει την επιστροφή στην πατροπαράδοτη ελληνική συνήθεια που ο γονιός παραχωρούσε κάποιο ακίνητο στα παιδιά του χωρίς να φοβάται πόσα έξοδα θα του προσθέσει αυτό μελλοντικά. Ας ελπίσουμε ότι η πρόταση αυτή θα γίνει σύντομα πράξη.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…