Συρματοκιβώτια σε ρέματα

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Τα τεχνικά έργα είναι πολλές φορές αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε γειτονιές. 

Η προστασία των ρεμάτων και η αντιπλημμυρική προστασία περνάνε από το έργο της τοποθέτησης συρματοκιβωτίων που είναι όμως μια λύση χαμηλής αισθητικής που αλλοιώνει το φυσικό τοπίο.

Υδροκρίτες – λεκάνες απορροής

Η τεχνική υδρολογία και η τεχνική γεωλογία εξετάζουν τις λεκάνες απορροής των περιοχών μελέτης και τους υδροκρίτες που τις περιβάλλουν. Ο υδραυλικός σχεδιασμός των πόλεων, αλλά και της υπαίθρου διερευνά με επιστημονικές μετρήσεις τις επιφάνειες απορροής των ομβρίων υδάτων και τη μέση βροχόπτωση ανά έτος προκειμένου να εξάγει ασφαλείς προβλέψεις για τον όγκο του νερού που διοχετεύεται προς τους αποδέκτες.

Τα ρέματα

Η έκθεση στα καιρικά φαινόμενα έχει δημιουργήσει μετά την παρέλευση αιώνων φυσικούς αποδέκτες, τα ρέματα, που έχουν τον κρίσιμο ρόλο να στέλνουν το βρόχινο νερό προς τη θάλασσα, τις λίμνες ή τα ποτάμια. Η εντατική αστικοποίηση και η άναρχη δόμηση έχουν επέμβει στην ομαλή ροή των υδάτων και έχουν στενέψει τις κοίτες που συχνά αντικαθίστανται από τσιμεντένιους αγωγούς. Τα ρέματα δεν έχουν πάψει να είναι τόπος κατοικίας ζώων, πουλιών και εντόμων και η οικολογική τους αξία στις σύγχρονες πόλεις, που μαστίζονται από ρύπανση και παραμέληση των δημόσιων χώρων, είναι πολύ υψηλή και αναντικατάστατη.

Γεωτεχνικά ζητήματα

Στην πράξη άνθρωποι, κτίρια, δρόμοι και ρέματα συνυπάρχουν σε ένα αστικό περιβάλλον που έχει χάσει τη φυσιογνωμία του και δεν έχει σεβαστεί τα οικοσυστήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα πρανή των ρεμάτων υφίστανται καταπτώσεις ή και κατολισθήσεις που απειλούν με καταστροφή ή καθιζήσεις τα γειτονικά σπίτια. Μια γεωτεχνική αξιολόγηση και η διενέργεια δοκιμών εδαφομηχανικής μπορεί να καταλήξει σε μια ποιοτική κατηγοριοποίηση του εδάφους και του περαιτέρω κινδύνου εξάπλωσης των καταπτώσεων.

Αντιστήριξη

Το κράτος μέσα από τους δήμους και τις περιφέρειες καταφεύγει στην αντιαισθητική αλλά τεχνικά ασφαλή τοποθέτηση συρματοκιβωτίων μετά και από τη συνεχή όχληση πολιτών. Πρόκειται για πέτρες που έχουν συγκεντρωθεί μέσα σε ένα κυβικό μεταλλικό πλέγμα και το βάρος τους είναι η καλύτερη εγγύηση για την ενίσχυση των πρανών των ρεμάτων και τον τερματισμό της διάβρωσης. Στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται καμία άλλη λύση και η διάδοσή τους είναι κοινής αποδοχής αν και οι οικολόγοι δεν τα συμπαθούν και συχνά απηυδούν με την υποβάθμιση του τοπίου αλλά και τις επιπτώσεις στα έμβια όντα οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί καθόλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εναλλακτικές λύσεις

Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που η καινοτομία και η ποικιλία τεχνικών λύσεων είναι στην πρωτοκαθεδρία της οικονομίας. Οι απαρχαιωμένες κρατικές προδιαγραφές και η εύκολη λύση για εργολάβους, δημότες και υπηρεσίες δεν έχουν οδηγήσει σε νέες λύσεις πέρα των συρματοκιβωτίων. Μια ενδεδειγμένη μέθοδος θα ήταν η τακτική μελέτη και επιθεώρηση των ρεμάτων και η εξομάλυνση των όριων τους με φύτευση, ήπια αναδιαμόρφωση των σωρών από χώμα και βέβαια η ανάδειξή τους σε πόλο οικοτουρισμού και δραστηριοτήτων αναψυχής. Αντί αυτού η πολιτεία μεταχειρίζεται τα ρέματα σαν αγωγούς χωρίς καμία πρόνοια και επιστημονική μελέτη. 

Είναι πια καιρός να γίνει μια οικολογική μεταστροφή, να ξεσκεπαστούν τα ρέματα από τσιμεντοκατασκευές και αυθαίρετα σπίτια και να δοθούν σε χρήση για εξορμήσεις και παρατήρηση της φύσης. Αυτό θα φέρει τη διαφορά και θα απομακρύνει τα εκσκαπτικά μηχανήματα και τις μπουλντόζες από τα πολύτιμα και ελεύθερα ρέματα που ανήκουν στη μητέρα φύση και όχι στους δημότες ή στο κράτος.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…