Σύμμικτα κτίρια, ένα μίγμα οικοδομικής

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Τα κτίρια από σκυρόδεμα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα. Μια φωτεινή εξαίρεση είναι τα κτίρια που συνδυάζουν δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα και χάλυβα τα οποία αποβλέπουν σε ένα πιο νεωτερικό σχεδιασμό.

Τα κτίρια ανήκουν στην οικοδομική ιστορία και στον εθνικό μας πλούτο. Οι προδιαγραφές τους είναι αντικείμενο μελέτης των μηχανικών και αν και υπάρχουν άφθονες τεχνολογίες τα σπίτια από οπλισμένο σκυρόδεμα καταλαμβάνουν τη συντριπτική πλειοψηφία. 

Μια φαεινή εξαίρεση είναι τα κτίρια που συνδυάζουν δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα και χάλυβα τα οποία αποβλέπουν σε ένα πιο νεωτερικό σχεδιασμό.

Οι κλασσικές οικοδομές

Οι πολυκατοικίες και οι μονοκατοικίες χτίζονται με χρήση μπετόν και τούβλων ως επί το πλείστον. Οι τεχνικές εταιρίες δεν αρέσκονται σε πειραματισμούς και σπάνια υιοθετούν νέες οικοδομικές τεχνολογίες. Έτσι τα χρόνια περνάνε, η επιστήμη και η τεχνολογία εξελίσσονται αλλά οι νέες οικοδομές κατασκευάζονται με υλικά που ήταν συνήθη και πριν από 50 ή 70 έτη.

Τα μεταλλικά στοιχεία

Πλέον οι κατασκευές από χάλυβα είναι αρκετά διαδεδομένες. Τα στατικά προγράμματα καλύπτουν και τέτοιες κατασκευές και προσομοιώνουν τη δομική τους λειτουργία προκειμένου να εξασφαλίσουν την αντοχή τους σε περίπτωση σεισμού. Ο Ευρωκώδικας 3 δίνει τις σωστές κατευθύνσεις και υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία. 

Τα σύμμικτα κτίρια

Τα κτίρια που συνδυάζουν ένα δομικό φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα είναι μια διεθνής πρακτική που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής. Τα μεταλλικά στοιχεία προκατασκευάζονται και συνδέονται με κοχλίες ή συγκολλήσεις επί τω έργω. Θεωρούνται ότι έχουν πιο σταθερές και προβλέψιμες ιδιότητες από το σκυρόδεμα και μικρότερες ανάγκες συντήρησης. Δε σχηματίζουν ρωγμές, οπότε σε βάθος χρόνου είναι στατικά πιο αξιόπιστες, εφόσον η μελέτη έχει λάβει όλα τα αναγκαία δεδομένα (φορτίσεις, εδαφικά χαρακτηριστικά, σεισμό σχεδιασμού, κλπ.)

Εφαρμογές

Τα βιομηχανικά κτίρια αρέσκονται σε εφαρμογή χαλύβδινων διατομών και εκμεταλλεύονται την ταχύτητα κατασκευής. Στα σπίτια ο χάλυβας κάνει την παρουσία του σε πανωσηκώματα (προσθήκες) ορόφων με ένα πιο χαμηλό ίδιο βάρος και τη δυνατότητα τοποθέτησης υλικών όπως γυψοσανίδες και κανάλια για τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. 

Πλεονεκτήματα

Μια δομική λύση είναι η χρήση σύμμικτων πλακών με μεταλλικές λαμαρίνες και σκυρόδεμα που χρησιμοποιούνται ακόμη και σε διατηρητέα κτίρια για να σχηματίσουν έναν ανεξάρτητο δομικό φορέα που αντέχει για πολλές δεκαετίες στην καταπόνηση και στις κλιματικές επιρροές. 

Με την πλατιά πληροφόρηση που προσφέρεται μέσα από το διαδίκτυο και τη συνεχή ενημέρωση των μηχανικών δεν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποθαρρυνθείτε από τη χρήση του χάλυβα. 

Ψάξτε να διαβάσετε για επιτυχημένες μελέτες και αποζητήστε το διαφορετικό για το δικό σας σπίτι ή το επαγγελματικό σας κτίριο. Οι μελετητικές επιλογές μπορούν να ενσωματώσουν την τελευταία λέξη της δομικής τεχνολογίας με μοντερνισμό και άψογες συνθήκες διαβίωσης.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…