Μυστικά για την παχυσαρκία

Συντάκτης: Βάλια Αλεξοπούλου

Updated article

Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται επίσημα ως ασθένεια. Πολλοί παράγοντες οδηγούν στην παχυσαρκία με βασικότερο τον τρόπο διατροφής μας. Ξέρατε ότι μιμούμαστε ως προς τη διατροφή μας τους γονείς μας; Στο παρόν άρθρο θα γνωρίσουμε 4 μυστικά για την παχυσαρκία που δεν θα έπρεπε να είναι μυστικά.

Τα χρέη παχαίνουν. Σχεδόν διπλά­σιες πιθανότητες να γίνουν υπέρ­βαροι ή παχύσαρκοι έχουν όσοι είναι χρεωμένοι σύμφωνα με έρευνα. Γι’ αυτούς το φαγητό λει­τουργεί ως ηρεμιστικό, ενώ από την άλλη τα πιο φθηνά φαγητά εί­ναι και πιο παχυντικά.

Το βραδυνό φαγητό προσθέτει κιλά. Έρευνες σε ποντίκια έδειξαν ότι όσα έτρωγαν το βράδυ  τη στιγμή που θα έπρεπε να κοιμούνται, εί­χαν 30% περισσότερο σωματικό βάρος από εκείνα που κατανάλω­ναν την ίδια μεν ποσότητα αλλά νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η παχυσαρκία κληροδοτείται από τη μάνα στην κόρη και από τον πα­τέρα στον γιο. Η αιτία δεν κρύβε­ται στα γονίδια, αλλά στη συμπερι­φορά. Δηλαδή οι κόρες μιμούνται τη συμπεριφορά των μητέρων τους, ενώ οι γιοι των πατεράδων τους.

Η απώλεια βάρους μετά το χει­ρουργείο παχυσαρκίας στις γυναί­κες, ενδεχομένως τις προστατεύει από εμφάνιση καρκίνου, υποστη­ρίζουν Σουηδοί ερευνητές. Συγκε­κριμένα οι πιθανότητες εμφάνι­σης καρκίνου μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας κατά 42%.

Συντάκτης: Βάλια Αλεξοπούλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr