Πως φτιάχνουμε το Βιογραφικό Σημείωμα (C.V.)

Συντάκτης: Flowmagazine

Είτε ενδιαφέρεστε -ως φοιτητής- για εκπαιδευτική είτε για επαγγελματική καριέρα, το βιογραφικό σημείωμα θα αποτελέσει βασική απαίτηση αλλά και το στίγμα σας, τη συνοπτική παρουσίαση του εαυτού σας, την εικόνα σας προς τα έξω. Φρόντιστε λοιπόν αυτή η εικόνα να είναι η καλύτερη δυνατή. Η καλή εμφάνιση του βιογραφικού σημειώματος, η ορθρογραφία, η σαφήνεια και η καθαρότητα έκφρασης, ο τονισμός των σημείων που κατα την περίπτωση ενδιαφέρουν, είναι μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σύνταξη του βιογραφικού σας. Να θυμάστε ακόμα ότι ο αναγνώστης του βιογραφικού πρέπει να αισθάνεται ότι απευθύνεται σ’αυτόν. Γι’αυτό θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την επιχείρηση στην οποία θα σταλεί και να επισημαίνονται κάθε φορά τα σημεία που ενδιαφέρουν το μέλλοντα εργοδότη.

Η βασική δομή του Βιογραφικού Σημειώματος

Προσωπικά στοιχεία: Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τόπος και ημερομηνία γέννησης, στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Εκπαίδευση: Αρχίστε με το πιο πρόσφατο ή το αναμενόμενο δίπλωμα. Απαριθμήστε διπλώματα, εξειδικεύσεις, ιδρύματα και ημερομηνίες με αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Επιμόρφωση: Αναφέρατε σεμινάρια και συνέδρια που τυχόν έχετε παρακολουθήσει, το γνωστικό αντικείμενο και τον εκπαιδευτικό φορέα, με αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Άλλες γνώσεις: Αναφέρατε γνώσεις υπολογιστών, ξένες γλώσσες κ.ά.

Ασχολίες ελεύθερου χρόνου: Αναφέρατε προσωπικά σας ενδιαφέροντα (hobby) που δίνουν στοιχεία για την προσωπικότητά σας. Σειμειώστε μόνο πράγματα τα οποία όντως γνωρίζετε και για τα οποία είστε σε θέση να μιλίσετε αν χρειαστεί.

Σχετικά με τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος είναι:

  • Στο βιογραφικό σημείωμα μετράει η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Μην προσπαθείτε να “μεγαλώσετε” το βιογραφικό σας προσθέτοντας περιττές πληροφορίες, αλλά εστιάστε σε αυτά που είναι πράγματι σημαντικά.
  • Μη παραποιείτε και μην αποκρύπτετε την αλήθεια. Ο στόχος ενός επιτυχημένου βιογραφικού είναι να αναδείξετε τον πραγματικό σας εαυτό.
  • Μη παραλείπετε να αναφέρετε θέσεις στις οποίες έχετε ασχοληθεί (ακόμα και περιστασιακά) επειδή τις θεωρείτε “ασήμαντες” ή άσχετες με τη βασική σας εκπαίδευση. Από αυτές θα έχετε σίγουρα αναπτύξει δεξιότητες που μπορείτε να μεταφέρετε και να αξιοποιήσετε στη νέα θέση έργασίας. Ακόμη και το γεγονός ότι έχετε εργαστεί στο παρελθόν – ειδικά για νέους υποψηφίους – είναι κάτι που εκτιμάται στην αγορά εργασίας.
  • Το βιογραφικό σημείωμα είναι η εικόνα σας στην αγορά εργασίας. Ένα καλοτυπωμένο και ευανάγνωστο βιογραφικό χωρίς ορθογραφικά λάθη δημιουργεί σίγουρα καλύτερη εντύπωση από ένα κακοτυπωμένο βιογραφικό με ανορθογραφίες

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…