Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη λογιστική

Συντάκτης: Μαριαλένα Κωτούλα

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών λογιστικής σε δημόσια πανεπιστήμια έχουν κλείσει. Υπάρχουν, ωστόσο, ιδρύματα στα οποία μπορείτε ακόμη να κάνετε αίτηση.

Στις μέρες μας, η εύρεση δουλειάς είναι ολοένα και δυσκολότερη, με αποτέλεσμα η εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο να είναι απαραίτητη. Για τον λόγο αυτόν, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό.

Όσον αφορά τις σπουδές λογιστικής, δυστυχώς, στην πλειονότητά τους οι προθεσμίες για τα μεταπτυχιακά σε δημόσια πανεπιστήμια έχουν λήξει. Εμείς, όμως, βρήκαμε τα ιδρύματα στα οποία προλαβαίνετε ακόμα να κάνετε αίτηση:

MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management (Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση) – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 11ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων” (ΜΒΑ), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Οι συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα διδασκαλίας πλήρους φοίτησης και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το κόστος του προγράμματος είναι 5.000 ευρώ.   

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη “Λογιστική και Ελεγκτική” – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη “Λογιστική και Ελεγκτική”.

Το πρόγραμμα αυτό εμπεριέχει ερευνητικό έργο, σε όλες τις δυνατές μορφές του, π.χ. δημοσιεύσεις, έκδοση βιβλίων, κοινές διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, Ευρωπαϊκά/Εθνικά προγράμματα. Επίσης, φοιτητές και πτυχιούχοι του ΔΠΜΣ απαλλάσσονται από μαθήματα σε επαγγελματικές εξετάσεις (π.χ. ΕΛΤΕ, ACCA, κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Το κόστος είναι 4.700 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001 – 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA”, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA. Αντικείμενο και στόχοι του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και ο χρόνος φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (τελευταίο εξάμηνο φοίτησης). Το κόστος είναι 4.200 ευρώ.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών και δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Βέβαια, για όσους δεν τους καλύπτουν τα παραπάνω, υπάρχουν δύο επιλογές σε ιδιωτικά κολλέγια της Αθήνας, που προσφέρουν εξαιρετικά προγράμματα:

MBA – ALBA

Εδώ και δύο δεκαετίες, το ALBA προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα που βοηθάνε τους φοιτητές να κάνουν το μεγάλο επαγγελματικό τους βήμα. Το πρόγραμμα αυτό κοστίζει 19.750 ευρώ και μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με απογευματινές διαλέξεις δύο φορές την εβδομάδα. Το πρόγραμμα διαρκεί από 12 μέχρι 24 μήνες απαρτιζόμενο από 23 μαθήματα και 3 workshop, όλα στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

MSc Accounting and Finance – Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Για εσάς που θέλετε την επιλογή των ιδιωτικών κολλεγίων με πρόγραμμα στην ελληνική γλώσσα, το Metropolitan College διαθέτει το αναγνωρισμένο πρόγραμμα διάρκειας ενός χρόνου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το βρετανικό πανεπιστήμιο Oxford Brookes University.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική ξεχωρίζει, διότι παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τη χρηματοοικονομική πολιτική των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα να δίνουν τη δυνατότητα απαλλαγής από θεματικές ενότητες στις εξετάσεις της διεθνούς κύρους πιστοποίησης ACCA (Association of Charteered Certified Accountants) για σταδιοδρομία ορκωτού λογιστή.

Συντάκτης: Μαριαλένα Κωτούλα,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.