Πώς να γίνω πιο πειστικός;

Συντάκτης: Αναστάσιος Χριστόπουλος

Η δύναμη της πειθούς είναι μεγάλη κα μπορεί να μας χρειαστεί σε πολλές φάσεις της ζωής μας. Εντούτοις είναι μια δεξιότητα η οποία καλλιεργείται. Όσον αφορά το ίδιο το επιχείρημα για να είναι σαφές πρέπει να έχε τα εξής στοιχεία:

Λογική συνάφεια: Το επιχείρημα έχει σαφή συνοχή στη σκέψη του. Ακολουθεί μια λογική ακολουθία σκέψης και δεν παρουσιάζει αντιφάσεις.

pos_na_gino_pio_peistikos

Αξιόπιστη πηγή: Το επιχείρημα βασίζεται σε πηγές που η αξιοπιστία τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δεδομένα ή πληροφορίες που μπορούν να επιβεβαιωθούν. Για παράδειγμα το  Google  όσο και αν είναι διάσημο εργαλείο δεν αποτελεί αξιόπιστη πηγή επειδή μπορεί να γράψει ο κάθε άνθρωπος λανθασμένα στοιχεία.

Το  βιβλίο όμως ενός διακεκριμένου επιστήμονα στον κλάδο του αποτελεί αξιόπιστη πηγή.

Στοιχεία και στατιστικά: Στηρίζεται σε μελέτες επιστημονικών οργανισμών οι οποίοι έχουν αναδείξει συγκεκριμένα στοιχεία, στατιστικά δεδομένα ή παραδείγματα για το συγκεκριμένο θέμα.

Αντιμετώπιση αντιρρήσεων: Σε ένα λογικό επιχείρημα είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αντιρρήσεις. Το να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές αντιρρήσεις ή αντίθετες απόψεις με επιχειρήματα και δομημένη σκέψη είναι χαρακτηριστικό ενός επιχειρήματος το οποίο είναι δυνατό και λογικό.

Σαφής και απλή διατύπωση: Σε ένα επιχείρημα και γενικότερα στον λόγο και στην επικοινωνία η έκφραση είναι το παν. Εκφράστε το επιχείρημά σας με σαφήνεια και απλότητα, ώστε να είναι εύκολα κατανοητό από τον ακροατή.

Συναρπαστικός τρόπος παρουσίασης: Μπορεί να παρουσιάζεται με τρόπο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του ακροατή, είτε με χρήση παραδειγμάτων είτε με συναισθηματική σύνδεση.

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του επιχειρήματός σας θα κερδίσει τον συνομιλητή σας και θα σας βοηθήσει να τον πείσετε.

Όταν επιδιώκεις να είσαι πειστικός στις απόψεις σου, η δομή και η προσέγγιση των επιχειρημάτων είναι ζωτικής σημασίας για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον του κοινού σου.

Κατανόηση του ακροατηρίου: Πριν προβείς σε οποιαδήποτε προσπάθεια, είναι σημαντικό να γνωρίζεις το κοινό σου. Κατανόησε τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντά τους.

 • Άκου χωρίς διακοπές: Συγκεντρώσου στον άλλον και αφιέρωσε τον χρόνο σου για να ακούσεις χωρίς διακοπές. Πολλές φορές αυτό που ζητάει ο συνομιλήτης κρύβεται σε αυτά που λέει.
 • Ενεργή ακρόαση: Κάνε χρήση μη-λεκτικών σημάτων όπως κίνηση του κεφαλιού, μικρές κινήσεις και άλλα σήματα για να δείξεις ότι είσαι προσηλωμένος.
 • Δείξε ενδιαφέρον: Κάνε ερωτήσεις και δείξε ενδιαφέρον για το περιεχόμενο που σου μεταφέρεται. Δείξε ότι σε νοιάζει να καταλάβεις σε βάθος τι συμβαίνει
 • Ανταπόκριση: Δείξε σεβασμό, συμπόνια, και κατανόηση στα συναισθήματα του άλλου.

Σαφής και συγκεκριμένη δομή: Διαμόρφωσε σαφή επιχειρήματα και τοποθέτησέ τα με συγκεκριμένη σειρά. Η λογική σειρά στην παρουσίαση των επιχειρημάτων σου ενισχύει την πειστικότητά τους. Η δομή αυτή πρέπει να είναι ως εξής:

 • Εισαγωγή: Μια σαφή και σύντομη παρουσίαση του θέματος σου, με μια κεντρική ιδέα ή θέση που θα παρουσιάσεις.
 • Κύριο μέρος: Υποστηρικτικά επιχειρήματα ή σημεία που υποστηρίζουν την κεντρική σου θέση. Κάθε επιχείρημα πρέπει να είναι σαφές, να υποστηρίζεται από στοιχεία και να συνδέεται με την κεντρική ιδέα. Επίσης όσο περισσότερο υποστηρίζεις και αιτιολογείς ένα επιμέρους επιχείρημα τόσο πιο ισχυρό και ακράδαντο γίνεται.
 • Αντίρρηση: Η αντιμετώπιση αντιρρήσεων ή αντιθέσεων που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη θέση σου. Αυτό δείχνει ότι έχεις σκεφτεί διάφορες πλευρές του θέματος και ότι έχεις κάνει έρευνα.
 • Συμπέρασμα: Μια παράγραφος ή ένας επίλογος που επαναφέρει την κεντρική ιδέα και ενισχύει τα κύρια επιχειρήματα που έχουν παρουσιαστεί.

Εμπιστοσύνη στην πηγή: Μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών ενισχύει την πειστικότητά σου. Χρησιμοποίησε επιβεβαιωμένα δεδομένα και πληροφορίες.

Η εμπιστοσύνη στην πηγή αναφέρεται στο να βασίζεσαι σε αξιόπιστες πηγές πληροφοριών ή δεδομένων για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σου. Όταν είσαι πειστικός σε ένα θέμα, είναι σημαντικό να παρουσιάζεις πληροφορίες  που μπορούν να επαληθευτούν και να υποστηρίζουν τις απόψεις σου.

Μια αξιόπιστη πηγή μπορεί να είναι ένα ακαδημαϊκό άρθρο, μια μελέτη από εξειδικευμένο φορέα, ένα βιβλίο από αναγνωρισμένο συγγραφέα στο πεδίο του, ή μια επίσημη και αξιόπιστη ιστοσελίδα οργανισμού ή κυβέρνησης.

Αναφέροντας τις πηγές σου κερδίζεις την εμπιστοσύνη του κοινού σου καις ενισχύεις την πειστικότητα των επιχειρημάτων σου, καθώς δείχνεις ότι είσαι ειδικός στο ζήτημα και ότι έχεις ψάξει εκτεταμένα πάνω σε αυτό.

Λογική και συναισθηματική πειστικότητα: Η ισορροπία μεταξύ λογικής και συναισθημάτων στα επιχειρήματά σου είναι σημαντική. Συνδέσου με το κοινό σου συναισθηματικά, ενώ παράλληλα παρέχεις λογική βάση στα επιχειρήματά σου.

pos_na_gino_pio_peistikos

Σεβασμός και ανοικτός διάλογος: Ο σεβασμός προς τις απόψεις των άλλων και η ανοικτή διάθεση για διάλογο ενισχύει την αξιοπιστία σου. Άφησε τους να εκφραστούν και να δείξουν τα σημεία τα οποία θεωρούν

Πρακτική άσκηση και ανάπτυξη: Η πρακτική και η διαρκής εξάσκηση στην πειστική επικοινωνία ενισχύει τις ικανότητές σου και σε καθιστά πιο πειστικό ομιλητή.

 • Ορισμός Στόχων: Καθορισμός συγκεκριμένων και ρεαλιστικών στόχων που θέλεις να επιτύχεις σχετικά με την επικοινωνία. Οι στόχοι σου πρέπει να είναι μετρήσιμοι και χρονικά ορισμένοι.
 • Συνεχής εκπαίδευση: Η εκμάθηση νέων πραγμάτων και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων είναι συνεχής διαδικασία. Αναζήτησε μαθήματα, βιβλία, ηλεκτρονικούς πόρους ή σεμινάρια που θα σε βοηθήσουν.
 • Άσκηση και εφαρμογή: Η πρακτική άσκηση όσον αφορά τις δεξιότητες που αποκτάς είναι κλειδί για την ανάπτυξη. Κάνε εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σου σε πραγματικά προβλήματα και καθημερινές καταστάσεις.
 • Ανάδειξη των ικανοτήτων σου: Επικεντρώσου στο να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου και στο να αναδείξεις τα ισχυρά σου σημεία. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική σου ανάπτυξη.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων: Αξιολόγησε την πρόοδό σου και τα αποτελέσματά σου. Κράτησε σημειώσεις και αναλύσεις για να δεις πώς μπορείς να βελτιωθείς ακόμη περισσότερο.

Η πειστικότητα στα επιχειρήματα είναι μια δεξιότητα που μπορεί να εξελιχθεί με τον χρόνο και την εμπειρία. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και η ευαισθησία στις ανάγκες του κοινού σου είναι καθοριστικά στοιχεία για να γίνεις πειστικός στις απόψεις και τις ιδέες σου.

Συντάκτης: Αναστάσιος Χριστόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.