Πώς μπορούμε να λέμε κομψά τη γνώμη μας σε άτομα που δεν αντέχουν την κριτική

Συντάκτης: Ιωάννα Γκερζελή

Τι είναι η κριτική; Είναι σημαντική ή όχι; Ποιες είναι οι τεχνικές άσκησης κριτικής;

Η κριτική μπορεί να χαρακτηριστεί ως η υποκειμενική γνώμη που έχουν οι άλλοι άνθρωποι για κάποιο άλλο άτομο που μπορεί να έχει θετική ή/και αρνητική χροιά. Η κριτική έχει τη δυνατότητα να χαρακτηρίσει κάποιον και να του προσδώσει θετικά ή/και αρνητικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση.

Η κριτική είναι σημαντική γιατί μπορεί να βοηθήσει κάποιο άτομο να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά και τις πτυχές του εαυτού του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για καλύτερη προβολή του εαυτού του.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της κριτικής είναι η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοκριτικής κάποιου ατόμου για να μελετήσει σε βάθος τον εαυτό του και να γνωρίσει τις  άγνωστες πνευματικές και διανοητικές του λειτουργίες.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι δεν αντέχουν την κριτική και αναζητούν απλά μια κομψή γνώμη που θα δώσουν οι άλλοι άνθρωποι σχετικά με τις πράξεις τους και τις ενέργειές τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι προτιμότερο να αναφερόμαστε στην κριτική με γενικεύσεις και χωρίς να συγκεκριμενοποιούμε ανθρώπους και καταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε την προσωπική κριτική και τον καταιγισμό χαρακτηρισμών που θα στοχοποιήσουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η παρουσίαση και προβολή των θετικών στοιχείων των ανθρώπων και η αποφυγή κριτικής με τη χρήση δογματισμών και προκαταλήψεων για τα αρνητικά στοιχεία των ανθρώπων είναι μια άλλη και επισφαλής μέθοδος για να αποφύγουμε προστριβές και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι χρειάζονται ενθάρρυνση να αισθανθούν καλά με τον εαυτό τους και να ενισχύσουν τα θετικά χαρακτηριστικά τους.

Επίσης, η τάση να προτρέπουμε τους ανθρώπους να ασκήσουν αυτοκριτική, μας αποτρέπει από την άσκηση κριτικής και την απόδοση χαρακτηρισμών για τους άλλους ανθρώπους. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε την τάση των ανθρώπων να κρίνουν τον εαυτό τους και να βρουν τα θετικά ή/και αρνητικά στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες για αυτοβελτίωση.

Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγουμε να ασκούμε κριτική ανθρώπων αναφερόμενοι σε άτομα που δεν είναι παρόντα, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διαστρεβλωθούν τα λόγια μας και να υπάρξουν παρεξηγήσεις.

Συνεπώς, η προσεκτική άσκηση κριτικής, ο τρόπος που θα χειριστούμε καταστάσεις και ανθρώπους και η ανιδιοτέλεια που θα χαρακτηρίζει τα λόγια μας είναι πρωταρχικής σημασίας για να διατηρούμε καλές σχέσεις και για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι άλλοι άνθρωποι.

Η κομψή άσκηση κριτικής και ο λεπτός χειρισμός καταστάσεων και ανθρώπων είναι το συστατικό για την δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με άλλους ανθρώπους που δεν αντέχουν την κριτική επειδή προσβάλλονται εύκολα ή δεν αντέχουν την σκληρή όψη που πολλές φορές χαρακτηρίζει την έννοια της κριτικής.

Συντάκτης: Ιωάννα Γκερζελή,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.