Ποιός ο ρόλος του εικονικού φαρμάκου (placebo) στην αντιμετώπιση των ψυχογενών ασθενειών;

Συντάκτης: Flowmagazine

Εικονικό φάρμακο (placebo) ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένας ασθενής παρουσιάζει βελτίωση της κατάστασής του, ενώ λαμβάνει μια ουσία χωρίς πραγματική δράση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Το «εικονικό φάρμακο» εμφανίστηκε τον Μεσαίωνα από τους γιατρούς της εποχής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ουσίες ή τελετές για να ανακουφίσουν τα συμπτώματα των ασθενών για τους οποίους δεν υπήρχε θεραπεία. Επειδή φαίνεται να εξυπηρετούν μόνο στην καθησύχαση των ασθενών, ορισμένοι τα κρίνουν ως ξεπερασμένα και σε γενικές γραμμές χωρίς χρησιμότητα πέραν των κλινικών δοκιμών. Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας χρησιμοποιούν συχνά τα εικονικά φάρμακα για να καταλάβουν αν κάποιος προσποιείται μια κατάσταση, αν τα συμπτώματα είναι οργανικά και το κυριότερο αν η πάθηση είναι ψυχολογικής προέλευσης, όπως τα ψυχογενή νοσήματα.

Σε γενικές γραμμές, τα εικονικά φάρμακα μπορούν να δώσουν ανέλπιστα καλά αποτελέσματα καθώς σε μελέτες που έχουν γίνει σε άτομα με κατάθλιψη, έχει φανεί ότι το εικονικό φάρμακο είχε τις ίδιες μεταβολικές αποκρίσεις με ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο που χορηγείται συχνά σε ασθενείς.

Επίσης, είναι ακίνδυνα και χωρίς παρενέργειες, μπορούν να αντισταθμίσουν τις ανεπιτυχείς ψυχοθεραπείες και τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των ψυχοφαρμάκων. Εντούτοις, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η εξαπάτηση του ασθενή με τη χορήγηση ενός φαρμάκου χωρίς ενεργή δράση ξεπερνά τα όρια της ηθικής και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν σε περιπτώσεις εκτός κλινικών δοκιμών, γιατί “εικονική θεραπεία” ισούται με “καμία θεραπεία”.

Με τη συζήτηση να μαίνεται σχετικά με την αξιοποίηση του εικονικού φαρμάκου για θεραπεία των ψυχογενών ασθενειών, κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν υπάρχει κατάλληλη θεραπεία για τα σωματικά συμπτώματα που έχουν οι ασθενείς, τότε είναι προτιμότερο να υποβληθούν σε αυτές παρά σε χρήση εικονικού φαρμάκου. Ειδικότερα, οι Καθαρολόγοι πιστεύουν πως οποιαδήποτε πρακτική που περιλαμβάνει εξαπάτηση ασθενών πρέπει να κρίνεται ακατάλληλη και ότι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για την όλη διαδικασία και φύση του φαρμάκου, τονίζοντας ότι οι γιατροί δεν είναι πλέον σε θέση να παίρνουν αποφάσεις για τους ασθενείς τους.

Από την άλλη πλευρά, η αποκάλυψη της φύσης του εικονικού φαρμάκου μειώνει δραματικά τη χρησιμότητά του ως θεραπείας ή ως διαγνωστικού ελέγχου των ψυχογενών διαταραχών και ενέχει τον κίνδυνο οι ασθενείς να λάβουν άσκοπα φάρμακα με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις.

Συνοψίζοντας, η θεραπεία με εικονικό φάρμακο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ψυχογενών διαταραχών και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να βρεθεί ένα κοινό πλαίσιο που θα ικανοποιεί και τις δυο πλευρές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον η χρήση τού εικονικού φαρμάκου είναι διαφανής και ταυτόχρονα γίνεται σεβαστή η αυτονομία και το δικαίωμα γνώσης του ασθενούς.

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…