Ποιες είναι οι πρώτες αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις του 2016

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Ποιες είναι οι πρώτες αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις του 2016Σας παραθέτουμε μία σύντομη λίστα με τις αλλαγές που θα παρατηρήσετε στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις οποίες θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας πριν την υποβάλετε, κυρίως αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα:

  • Έχει προστεθεί ο κωδικός 325υπεραξία μεταβίβασης ακινήτου») και ο κωδικός 349καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης σκάφους»), στον πίνακα Ζ.
  • Έχει προστεθεί ο πίνακας Κπροσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης»).
  • Θα πρέπει να δώσετε προσοχή στον κωδικό 598 (αν ασκείτε δραστηριότητα που δεν υπάγεται σε φόρο προστιθέμενης αξίας) και τον κωδικό 597 (αν ασχολείστε με υπηρεσίες εκμετάλλευσης σκάφους).
  • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήλη 16 του Ε2ανείσπρακτα εισοδήματα από ακίνητα»).
  • Καταργήθηκε ο υποπίνακας για τα στοιχεία ισολογισμού (που βρισκόταν στον πίνακα Η) και ο πίνακας ΙΑαυτοκίνητα Δ.Χ. και ενοικιαζόμενα δωμάτια»).
  • Οι κωδικοί 063αποθήκες») και 072μηχανογραφικά βιβλία») έχουν καταργηθεί, ενώ παράλληλα προστέθηκε ο κωδικός 909αγροτικές αποζημιώσεις»).
  • Στην πρώτη σελίδα του Ε3, πρέπει να δηλωθούν οι εξής ημερομηνίες: στο 1ο πεδίο, η ημερομηνία πρώτης έναρξης επιτηδεύματος, στο 2ο πεδίο η ημερομηνία έναρξης και στο 3ο πεδίο, η ημερομηνία διακοπής.
  • Το τρίτο πεδίο («μεικτό σύστημα βιβλίων») έχει πλέον αφαιρεθεί.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…