Ποιες είναι οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος

Οι ενήλικες είναι μια ιδιαίτερη ομάδα – στόχος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τα δικά της χαρακτηριστικά και τις ανάλογες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποδώσουν καρπούς σε εκπαιδευτικά προγράμματα με αποδέκτες ενηλίκους αναφέρονται παρακάτω.

– Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανάλυση κάποιου θέματος με σκοπό να ακολουθήσει συζήτηση.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ

Κάνει δυνατή τη μετάδοση γνώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα.

ΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ

Οι εκπαιδευόμενοι περιορίζονται σε ρόλο παθητικού ακροατή.

– Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιλαμβάνει μια ατομική ή συλλογική εργασία με αντικείμενο την επεξεργασία ενός θέματος ή την επίλυση ενός προβλήματος, με στόχο να κάνει τους εκπαιδευόμενους  κάτω από την επίβλεψη του εκπαιδευτή να φτάσουν στα δικά τους συμπεράσματα.

– Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ένα πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα που αντανακλά μια γενικότερη κατάσταση παρουσιάζεται με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται.

– ΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΡΟΛΩΝ

Εξετάζεται μια κατάσταση επαγγελματικού η κοινωνικού τομέα και μέσα από το βίωμα γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί τόσο η κατάσταση, αλλά επίσης και οι αντιδράσεις των εκπαιδευομένων απέναντι σε αυτή.

– ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από τον εκπαιδευτή με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους, την ανάπτυξη της  κριτικής  τους ικανότητας, καθώς και  κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας.

– Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συνίσταται στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας, γύρω από ένα θέμα με στόχο να προκύψουν εναλλακτικές λύσεις ή συμπεράσματα.

– Η ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ

Μοιάζει με συζήτηση αλλά έχει διαφορετική μεθοδολογία, με κύριο χαρακτηριστικό την σύντομη ανταλλαγή απόψεων σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση γραπτού και προφορικού λόγου, την εξατομικευμένη και την ομαδική εργασία για σύναξη συμπερασμάτων.

– Ο ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

Αυθόρμητη και ελεύθερη έκφραση ιδεών  με στόχο την πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος. Έτσι ενισχύεται η συμμετοχή των εκπαιδευομένων και είναι ιδανική μέθοδος για επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης.

– Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Ο εκπαιδευτής δείχνει μια διαδικασία και οι εκπαιδευόμενοι επαναλαμβάνουν τη διαδικασία, που παρακολούθησαν υπό τις οδηγίες του εκπαιδευτή.

– ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εκπαιδευόμενοι ανταλλάσσουν ιδέες χωρισμένοι σε ομάδες και ολοκληρώνουν δραστηριότητες με σκοπό την πληρέστερη επεξεργασία της διδακτέας ύλης.

Προφανές καθίσταται ότι ο τρόπος και οι συνθήκες επιλογής κάποιας τεχνικής η περισσότερων, συνδυαστικά, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος αλλά προκύπτει από τα παραπάνω ότι θα πρέπει να προτιμώνται ως  αποτελεσματικότερες εκείνες οι τεχνικές που προάγουν τη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr