Καλλιεργώντας περιβαλλοντικές συνειδήσεις

Συντάκτης: Φλώρα Καρρά

Στη χώρα μας, η κοινωνική κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα παραμένει χαμηλή σε σχέση με άλλες ευρωπαικές χώρες. Παρ’ όλα αυτά, η συμβολή των διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και η ενεργός δράση τους στην κοινωνία είναι τεράστια και, αναδιαμφισβήτητα, το έργο τους τεράστιο.

Η περιβαλλοντική συνείδηση, όμως, είναι κάτι που καλλιεργείται και διδάσκεται από μικρή ηλικία και δεν είναι τίποτα λιγότερο από τη διαμόρφωση πολιτών με οικολογική συνείδηση, σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ενεργό συμμετοχή αυτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους και τη ζωή του πλανήτη. Δυστυχώς,όμως,η παντελής έλλειψη αγωγής και παιδείας δε μπορεί να διαμορφώσει περιβαλλοντικές συνειδήσεις.Τεράστια ευθύνη γι’ αυτό αποδίδεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,το οποίο αντί να εκπαιδεύει αυριανούς υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες, προάγει μόνο τον ατομικισμό, την ιδιοτέλεια και την εγωιστική προσήλωση στο ατομικό συμφέρον, καταστώντας το άτομο ανίκανο να αντιληφθεί το κακό που προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον και να δείξει τον απαραίτητο σεβασμό σε αυτό. Εξάλλου, τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων από τον άνθρωπο και τις λανθασμένες καταναλωτικές συνήθειες που βαθμιαία οδήγησαν στην υποβάθμισή του.

Η έναρξη περιβαλλοντικής αγωγής,από την προσχολική κιόλας ηλικία και η δέουσα σημασία στην συμβολή μείωσης τεράστιων οικολογικών προβλημάτων, καθώς και η καθολική εφαρμογή καθημερινών πρακτικών οικολογικού χαρακτήρα θα συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης του αυριανού ”ενεργού” πολίτη. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση είναι ένας κοινωνικός θεσμός αναπαραγωγής και παραγωγής γνώσεων, στάσεων, αξιών, πεποιθήσεων και δεξιοτήτων, καλείται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου ήθους. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης όμως σε αυτό έχει και η πολιτεία, η οποία φανερώνει παντελή έλλειψη ανάληψης ευθύνης ως προς τα καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα.Έτσι, το ρόλο αυτό, συχνά,τον αναλαμβάνουν οι διάφορες Περιβαλλοντικές οργανώσεις Μη Κυβερνητικού χαρακτήρα, που δραστηροποιούνται με διάφορες πρωτοβουλίες και εκστρατείες σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δραστηριότητες, εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, την έκδοση και διακίνηση εντύπων με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Είναι επιτακτική ανάγκη ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών να ενδυναμωθεί σε όλα τα επίπεδα, μέσω της πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, αλλά και την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του καθενός από εμάς ξεχωριστά σε έναν τρόπο ζωής φιλικότερο προς τη φύση και το περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ.

Κλείνοντας παραθέτω τα λόγια του σπουδαίου Μαχάτμα Γκάντι: ”Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not any man’s greed”, που σημαίνει ότι η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου, όχι όμως την απληστία του.

Συντάκτης: Φλώρα Καρρά,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.