Περίεργες περιπτώσεις χρήσης πόρων για βιοκαύσιμα!

Συντάκτης: Ελεάννα Μάνεση, Περιβαλλοντολόγος - Δασολόγος

Περίεργες περιπτώσεις χρήσης πόρων για βιοκαύσιμα!Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμα. Ως ανανεώσιμα καύσιμα έχουν το χαρακτηριστικό των χαμηλότερων εκπομπών CO2 στο συνολικό κύκλο ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, στοιχείο που εξαρτάται άμεσα από την προέλευση τους, τη χρήση τους αλλά και τον τρόπο παραγωγής και διανομής τους. Κατά την καύση τους τα καύσιμα αυτά εκπέμπουν περίπου ίσες ποσότητες CO2 με τα αντίστοιχα πετρελαϊκής προέλευσης. Επειδή όμως είναι οργανικής προέλευσης ο άνθρακας τον οποίο περιέχουν έχει δεσμευτεί κατά την ανάπτυξη της οργανικής ύλης από την ατμόσφαιρα στην οποία επανέρχεται μετά την καύση κι έτσι το ισοζύγιο εκπομπών σε όλο τον κύκλο ζωής του βιοκαυσίμου είναι θεωρητικά μηδενικό.

Στην πράξη επειδή κατά την παραγωγή και διακίνηση της πρώτης ύλης αλλά και των ίδιων των βιοκαυσίμων υπεισέρχονται και άλλες δραστηριότητες κατά τις οποίες παράγονται εκπομπές CO2 το τελικό όφελος από τα καύσιμα αυτά μπορεί να είναι από πολύ μεγάλο έως μηδαμινό. Για να αποφανθεί κανείς ασφαλώς για τα περιβαλλοντικά οφέλη κάποιου βιοκαυσίμου πρέπει να πραγματοποιήσει εξειδικευμένη ανάλυση κύκλου ζωής. Ας δούμε ορισμένες περιπτώσεις βιοκαυσίμων που παράγονται από υλικά, οργανισμούς ή προϊόντα που δεν φανταζόμασταν…

Τα μικροφύκη

  • Τα μικροφύκη μπορούν να καλλιεργηθούν σε αλατούχα/υφάλμυρα/ παράκτια θαλασσινά νερά σε μη καλλιεργήσιμη γη και δεν ανταγωνίζονται για τους πόρους με τη συμβατική γεωργία
  • Περίεργες περιπτώσεις χρήσης πόρων για καύσιμα! Τα μικροφύκη χρησιμοποιούν το άζωτο και το φώσφορο από μία ποικιλία πηγών υγρών αποβλήτων (π.χ. γεωργικές απορροές, απορροές ζωοτροφών και βιομηχανικά και αστικά απόβλητα), παρέχοντας έτσι το πρόσθετο πλεονέκτημα της βιοαποκατάστασης των λυμάτων
  • Τα μικροφύκη δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα από τα καυσαέρια που εκπέμπονται μέσω καύσης από τα ορυκτά καύσιμα μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και από άλλες πηγές, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, ένα κιλό βιομάζας φυκών απαιτεί περίπου 1,8 κιλά διοξειδίου του άνθρακα
  • Τα μικροφύκη είναι ανθεκτικά σε περιθωριακά εδάφη, όπως οι έρημοι, ξηρά και ημίξερα εδάφη, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη συμβατική γεωργία
  • Τα μικροφύκη δεν απαιτούν ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα

Βιοκαύσιμα από πλαστικό

Μια μέθοδο παραγωγής βιοκαυσίμων από πλαστικό αναπτύσσει μια 16χρονη Αιγύπτια μαθήτρια! Η Αζά Αμπντέλ Χαμίντ Φαϊάντ από την Αλεξάνδρεια χρησιμοποιεί έναν καταλύτη χαμηλού κόστους ο οποίος αποσυνθέτει το πλαστικό και παράγει βιοκαύσιμα. Η Φαϊάντ κέρδισε το βραβείο European Fusion Development Agreement στον 23ο διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Φινλανδία το Σεπτέμβριο του 2011 και που συγκέντρωσε 130 διαγωνιζόμενους από 37 χώρες.

Περίεργες περιπτώσεις χρήσης πόρων για βιοκαύσιμα!Η νεαρή Αιγύπτια θα παρουσιάσει το σχέδιό της στο Κέντρο Ενέργειας Σύντηξης του Κούλαμ στη Μεγάλη Βρετανία. Απώτερος στόχος της είναι η εκμετάλλευση του πλαστικού στην Αίγυπτο, όπου οι καταναλώσεις είναι πολύ υψηλές πλησιάζοντας το ένα εκατομμύριο τόνους ετησίως. Τα πλαστικά σκουπίδια θέτουν ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Αίγυπτο, όπως και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

Η 16χρονη Φαϊάντ ανακάλυψε ότι ο καταλύτης βεντονίτης διασπά το πλαστικό. Η αποσύνθεση του πλαστικού παράγει αέρια, όπως μεθάνιο, προπάνιο και αιθάνιο τα οποία εν συνεχεία μετατρέπονται σε καύσιμη αιθανόλη. Η διαδικασία είναι ασφαλής και δεν συνεπάγεται την εκπομπή τοξικών αερίων στο βαθμό που τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Η ιδέα της 16χρονης μπορούσε να θα αποδειχθεί χρήσιμη σε πολλές χώρες που επιχειρούν να απεξαρτηθούν από το πετρέλαιο.

Χρησιμοποιημένες πάνες

Περίεργες περιπτώσεις χρήσης πόρων για βιοκαύσιμα!Οι επιστήμονες λένε ότι μπορούν να κάνουν ντίζελ από χρησιμοποιημένες πάνες μέσω μιας διαδικασίας πυρόλυσης. Η καναδική εταιρεία AMEC βρίσκεται στη διαδικασία της οικοδόμησης μιας πιλοτικής μονάδας στο Κεμπέκ που θα επεξεργάζεται το πλαστικό, τις ρητίνες, τις ίνες (και τα κακά) σε ένα προβλέψιμο μείγμα φυσικού αερίου, πετρελαίου και char. Τώρα των ενηλίκων τα κακά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εξίσου καλά, αλλά εμείς δεν τα συλλέγουμε σε πρακτικά σφραγισμένα δοχεία, όπως κάνουμε με τα απόβλητα του μωρού.

Το μεγάλο πλεονέκτημα, λένε οι υπεύθυνοι της AMEC, είναι ότι η πρώτη ύλη δεν είναι μολυσμένη με οτιδήποτε άλλο – είναι μια πλούσια, αν και όχι τόσο αρωματική, πηγή καυσίμων. Η εταιρεία ελπίζει να λάβει 180 εκατομμύρια πάνες σε ένα χρόνο – ένα τέταρτο θα προέρχονται από το Κεμπέκ – και να παράγει 11 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάνες μπορεί να χρειαστούν 100 χρόνια για να αποσυντεθούν, το να μετατραπούνε σε εγχωρία παραγόμενα καύσιμα φαίνεται μια καλή εναλλακτική λύση.

Γαλοπούλες

Οι Αμερικανοί καταναλώνουν κατά εκτίμηση 45 εκατομμύρια γαλοπούλες την Ημέρα των Ευχαριστιών, δημιουργώντας την εξής απορία: τι συμβαίνει με όλα τα κότσια γαλοπούλας; Ένας αριθμός επιχειρηματιών στο Carthage, στο Μισούρι, όχι μόνο έθεσαν αυτή την ερώτηση αλλά και την απάντησαν, ανοίγοντας ένα εργοστάσιο που θα μπορεί να επεξεργαστεί απόβλητα από γαλοπούλες (συμπεριλαμβανομένων των φτερών) σε μαζούτ που θα μπορεί να μεταποιηθεί σε ντίζελ , βενζίνη ή καύσιμο τζετ. Η διαδικασία που ονομάζετε θερμο-αποπολυμερισμού (TDP), είναι γνωστή και αποτελεσματική. Τα απόκρυφα μέρη των γάλων καταρρέουν κάτω από πολύ υψηλή θερμοκρασία και πίεση, παρέχοντας φυσικό αέριο, πετρέλαιο και μέταλλα.

Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, είναι ότι το εργοστάσιο βρωμάει, και είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας καταιγισμό από καταγγελίες. Η εταιρεία Changing World Technologies θα αναζητήσει πιο πράσινα μέρη.

Περίεργες περιπτώσεις χρήσης πόρων για βιοκαύσιμα!Αέριο υψηλών οκτανίων από αγελάδες

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η κτηνοτροφική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας των ζωοτροφών, τη μεταφορά στην αγορά και την ενέργεια για τη λειτουργία του εργοστάσιου-αγροκτήματος) είναι υπεύθυνη για το 18% των παγκόσμιων εκπομπών του αερίων του θερμοκηπίου – περισσότερο από τα μέσα μετακίνησης σε όλο τον κόσμο. Και θα χειροτερέψει: Οι σημερινές προβλέψεις δείχνουν ότι η παραγωγή κρέατος θα υπερδιπλασιαστεί αγγίζοντας τους 469 εκατομμύρια τόνους το 2050. Ένας από τους κύριους ενόχους είναι το μεθάνιο, ένα παγκόσμια αέριο του θερμοκηπίου που είναι 23 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα. Ο κόσμος έχει 1.500.000.000 αγελάδες οι οποίες παράγουν μεθάνιο.

Κυρίως επειδή τρώνε σιτηρά, αντί το προβλεπόμενο από τη φύση γρασίδι, οι αγελάδες μπορούν να παράγουν 50 με 130 λίτρα μεθανίου κάθε μέρα. Το μεθάνιο ως καύσιμο καίγεται πολύ καλά. Εταιρία γαλακτοκομικών, όπως η Blue Spruce Farm στο Βερμόντ, βάζει τα απόβλητα των αγελάδων της σε αναερόβια (χωρίς οξυγόνο) χωνευτήρια για τρεις εβδομάδες παράγοντας μεθάνιο, και στη συνέχεια γίνεται η καύση του σε γεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η «δύναμη της αγελάδας” πωλείται σε ένα κοντινό κολέγιο, και μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί πίσω στο δίκτυο.

Συντάκτης: Ελεάννα Μάνεση, Περιβαλλοντολόγος - Δασολόγος

Influence:

Η Ελεάννα Μάνεση είναι Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτη του τμήματος «Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»…