Όσα πρέπει να ξέρεις αν μένεις σε πολυκατοικία

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου

Μένεις σε πολυκατοικία; Αν ναι, να ξέρεις ότι έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αν θες να μάθεις ποιά είναι αυτά, συγκεντρώσαμε τις απαραίτητες πληροφορίες στο παρόν άρθρο.

Ο διαχειριστής 

Ο διαχειριστής είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγμάτων ενός κτιρίου. Η εντολή στον διαχειριστή δίνεται από την συνέλευση των συνιδιοκτητών, που συγκαλείται σύμφωνα με τον κανονισμό και το αντικείμενο της εντολής αυτής, δηλαδή οι αρμοδιότητες του διαχειριστή, προσδιορίζονται επίσης από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Σε γενικές γραμμές όμως οι αρμοδιότητες αυτές είναι:  

  • Εξόφληση όλων των λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών , όπως ΔΕΗ, ύδρευσης, καθαριότητας, πετρελαίου κλπ. 
  • Επίβλεψη των τακτικών (π.χ. καθαριότητα) και εκτάκτων εργασιών (π.χ. επισκευή των βλαβών) στους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου. 
  • Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε διαμέρισμα χωριστά, ανάλογα με τα χιλιοστά συμμετοχής του. 
  • Είσπραξη των οφειλών των διαμερισμάτων.
  • Έλεγχος του αποθέματος και προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες.
  • Φροντίδα για τα διοικητικά θέματα όπως προβλέπει ο κανονισμός, δηλαδή σύγκληση συνέλευσης του κτιρίου αν υπάρξει ανάγκη και τήρηση των πρακτικών της.
  • Γρήγορη ανταπόκριση όταν οι ένοικοι ζητούν την παρέμβασή του για την αποκατάσταση κάποιας ζημιάς ή βλάβης.

Κανονισμός 

Κανονισμός πολυκατοικίας είναι το κείμενο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά την λειτουργία της πολυκατοικίας. Το κείμενο αυτό είναι μέρος του συμβολαίου που ο κάθε ιδιοκτήτης υπογράφει κατά την αγορά κάθε ιδιοκτησίας. Με την υπογραφή λοιπόν του συμβολαίου, κάθε ιδιοκτήτης αποδέχεται τον κανονισμό της πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Ακόμα κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται σε περίπτωση ενοικίασης της ιδιοκτησίας του σε τρίτο, να δεσμεύει με το συμφωνητικό μισθώσεως τον ενοικιαστή στην τήρηση του κανονισμού.

Αποθεματικό πολυκατοικίας 

Βασική ενέργεια για την έναρξη λειτουργίας της πολυκατοικίας είναι ο σχηματισμός του αποθεματικού της πολυκατοικίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Το αποθεματικό είναι ένα ταμείο το οποίο σχηματίζεται με την συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Τα χρήματα αυτά επιτρέπουν στον διαχειριστή να αντιμετωπίσει τις δαπάνες της πολυκατοικίας μέχρι την έκδοσή και είσπραξη των κοινοχρήστων. Το ύψος του αποθεματικού ταμείου της πολυκατοικίας πρέπει να είναι περίπου 50% περισσότερο από το μέσο μηνιαίο ύψος των δαπανών, για να μπορεί να καλύψει και πιθανές καθυστερήσεις στην εξόφληση οφειλών. Επίσης πρέπει να προσαρμόζεται τακτικά στην άνοδο των δαπανών. Διαφορετικά ο διαχειριστής θα αναγκάζεται να καλύπτει μέρος των δαπανών της πολυκατοικίας από την τσέπη του.

Ποιες δαπάνες είναι για τον ενοικιαστή και ποιες για τον ιδιοκτήτη 

Υπόχρεος για την καταβολή των δαπανών είναι ο ιδιοκτήτης. Στα συμβόλαια της μίσθωσης όμως οι ιδιοκτήτες συμφωνούν με τους ενοικιαστές ότι ένα μέρος των δαπανών θα πληρώνονται από τους ενοικιαστές. Ο διαχειριστής δεν έχει λόγο σε αυτές τίς συμφωνίες. Συνήθως ο ενοικιαστής εξοφλεί τα κοινόχρηστα στον διαχειριστή και μετά κάνει λογαριασμό με τον ιδιοκτήτη όπως έχουν συμφωνήσει.

Κατοικίδια 

Από το 1995 (Υπουργική Απόφαση Υ1β/2000) επιτρέπεται η διατήρηση κατοικίδιων ζώων και πτηνών στις πολυκατοικίες. Επιτρέπεται ένας σκύλος και μια γάτα, ή δύο σκύλοι ή δύο γάτες, αρκεί να μην ενοχλούν και να μην παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Επιτρέπονται και τα ωδικά πτηνά, αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα κοινής ησυχίας στους λοιπούς ενοίκους.

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.