Οι υπάλληλοι στις «πράσινες» επιχειρήσεις αποδίδουν καλύτερα

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος

Οι υπάλληλοι στις «πράσινες» επιχειρήσεις αποδίδουν καλύτεραΑποδοτικότεροι υπάλληλοι φαίνεται να είναι όσοι εργάζονται σε οικολογικά συνειδητοποιημένες εταιρείες. Σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UCLA), αποδείχθηκε πως οι υπάλληλοι εταιρειών που εφαρμόζουν οικολογικές πρακτικές, είναι αποδοτικότεροι κατά 16% από τους μέσους υπαλλήλους.

Η μελέτη αυτή με τίτλο Environmental Standards and Labor Productivity: Understanding the Mechanisms That Sustain Sustainability, εκπονήθηκε από τις ερευνήτριες Magali Delmas του UCLA και Sanja Pekovic από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris-Deuphins. Η πρακτική που ακολούθησαν ήταν να ανακαλύψουν την παραγωγικότητα κάθε επιχείρησης ανά εργαζόμενο. Αυτό προκύπτει –μεταξύ άλλων- εάν διαιρεθούν τα συνολικά κέρδη μιας εταιρείας με τον αριθμό των υπαλλήλων της. Με τον τρόπο αυτό, βλέπουμε κατά μέσο όρο και την απόδοση του δυναμικού της εταιρείας. Οι ερευνήτριες λοιπόν, συνέκριναν τις συμβατικές με τις «πράσινες» επιχειρήσεις και ανακάλυψαν πως οι εργαζόμενοι των δεύτερων ήταν κατά 16% πιο αποδοτικοί.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που έχουν οικολογική συνείδηση και πρακτικές φαίνεται να βελτιώνουν το ηθικό και την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες αυτές είναι πιο καταρτισμένοι σε σύγκριση με τους υπαλλήλους συμβατικών επιχειρήσεων και φαίνεται να έχουν καλύτερη σχέση και επικοινωνία με τους συναδέλφους τους.

Για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών η καθηγήτρια, Magali Delmas σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν για το πως επιλέγουν τη μελλοντική τους εργασία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεν θέλουν να εργαστούν απλά για να βγάλουν λεφτά, αλλά να κάνουν κάτι ξεχωριστό. Οι νέοι πλέον είναι πιο κοινωνικά συνειδητοποιημένοι».

Εκτός του περιβάλλοντος λοιπόν, ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, ωφελεί και τους εργαζόμενους. Γίνεται κατανοητό βέβαια πως το γεγονός μιας «πράσινης» επιχείρησης, αποτελεί εργαλείο μάρκετινγκ και παρουσιάζεται από τους επενδυτές ως ένδειξη καλών πρακτικών διαχείρισης της εταιρείας.

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr