Οι πιο σημαντικές δεξιότητες στην αγορά εργασίας

Συντάκτης: Flowmagazine

Αναμφίβολα στη σύγχρονη αγορά εργασίας υφίσταται μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων, που μεταφράζεται στην ανάγκη απόκτησης περισσότερων ακαδημαϊκών πτυχίων και διπλωμάτων ή στην τάση για αλλαγή καριέρας τουλάχιστον 5 έως 7 φορές καθ’ όλη την εργασιακή μας ζωή.

Ανεξάρτητα από την εργασία ή την καριέρα την οποία θα αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει, στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας οι εργοδότες αναζητούν συγκεκριμένες δεξιότητες (skills) από τους εργαζόμενους. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τις πιο σημαντικές δεξιότητες, τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξετε:

  1. Επικοινωνία

Επικοινωνία είναι η ικανότητα να μεταφέρουμε αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες μας προφορικά ή γραπτά. Για να αποκτήσουμε καλή επικοινωνία είναι σημαντικό να μπορούμε να ακούμε τον συνομιλητή μας και να είμαστε ανοικτοί σε διαφορετικές απόψεις και γνώμες.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Γιατί η επικοινωνία είναι τέχνη


  1. Δημιουργικότητα

Δημιουργικότητα είναι το να μπορούμε να σκεφτούμε πέραν του συνηθισμένου ή όπως εκφράζεται στα αγγλικά “think and act out of the box”. Για να είναι κάποιος δημιουργικός θα πρέπει να μπορεί να ανακαλύπτει νέους και καινοτόμους τρόπους σκέψης και εναλλακτικές με τις οποίες μπορούν να γίνονται τα πράγματα.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τι είναι οι δεξιότητες ζωής και σε τι μας χρησιμεύουν;


  1. Εξοικείωση με την Τεχνολογία

Πολύ σημαντικό ρόλο στην εργασιακή καθημερινότητα παίζει η εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ και τα προγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας μας.

  1. Ομαδική εργασία

Η ομαδική εργασία και η δυνατότητα του να μπορεί να εργάζεται κάποιος σε ένα ομαδικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων για όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος.

  1. Ευελιξία στις αλλαγές που προκύπτουν

Η ευελιξία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον αποδεικνύεται ένα πολύ σημαντικό προσόν. Η ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται στα πλαίσια των απαιτήσεων και των αναγκών μια εταιρείας. Σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αλλαγές που συγκρίνονται με το ρυθμό που αλλάζουμε ρούχα.

  1. Διαχείριση της πληροφορίας

Η διαχείριση της πληροφορίας σχετίζεται με την ικανότητα να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε και να ανακτήσουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αξιοποιούμε τα μέσα που υπάρχουν διαθέσιμα – ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ανθρώπους, έντυπα ή τεχνολογικά μέσα .

  1. Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχος είναι η ικανότητα που αναπτύσσουμε για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά διαφορετικές καταστάσεις τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Όταν ο αυτοέλεγχός μας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε διάφορες καταστάσεις.

  1. Εξυπηρέτηση πελάτη

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι να έχουμε υψηλή αίσθηση και αντίληψη στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το να νοιαζόμαστε απλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να διατηρήσουμε την ικανοποίησή του σε υψηλό επίπεδο.

  1. Χαρακτήρας

Το να αναπτύσσει κανείς εργασιακό χαρακτήρα σημαίνει το να δημιουργεί μια τέτοια εικόνα που να εμπνέει εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

  1. Προσωπική ανάπτυξη

Η προσωπική μας ανάπτυξη έχει να κάνει με την ικανότητα να βρίσκουμε τον τόπο και τα μέσα για να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας.

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…