Οι μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύουν τη ζωή των μαθητών

Συντάκτης: Χρυσούλα Μουλαρτζή, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής με ειδίκευση στην Ψυχολογία, Ειδική Παιδαγωγός

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό των μαθητών και μαζί με αυτούς, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Συνδέεται με δυσκολίες στη μάθηση και γενικότερη κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Απασχολεί μεγάλο αριθμό των μαθητών και μαζί με αυτούς, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • τις ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
  • τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Τι είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν σχετίζονται άμεσα με μία ελλιπή σχολική φοίτηση ή με χαμηλές προσδοκίες των γονέων ή διαταραχές που μπορεί να επηρεάσουν το παιδί, όμως αυτά τα στοιχεία θα επιδεινώσουν το πρόβλημα και δεν υπόσχονται μία ομαλή πορεία στην εκπαίδευση. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μία διαταραχή νευρολογικής φύσεως, που δυσχεραίνει ψυχολογικές και εκφραστικές λειτουργίες.

Τα αποτελέσματά της φαίνονται στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας, ορισμένες περιπτώσεις σε αδυναμία του παιδιού να εκφραστεί, να ακούσει, να εκτελέσει μία εργασία, ακόμη και να σκεφτεί. Από αυτές τις περιπτώσεις εξαιρούνται εκείνοι που έχουν μαθησιακά προβλήματα τα οποία οφείλονται σε κάποια αναπηρία.

Συμπερασματικά, τα παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών εμφανίζουν αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες που αφορούν σε αναπτυξιακούς παράγοντες.

Το μαθησιακό έλλειμμα ή μαθησιακό κενό ενδέχεται να καλυφθεί με τη συστηματική εκπαίδευση και καθοδήγηση του παιδιού από τον εκπαιδευτικό, ενώ στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες απαιτείται εξειδικευμένη και συστηματική παρέμβαση. Ο εκπαιδευτικός – σε συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, όπου καθίσταται δυνατό – χρειάζεται να ακολουθεί ειδικά σχεδιασμένη μέθοδο η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού που παρουσιάζει το πρόβλημα. Κάθε βοήθεια άλλου είδους ή απλά ενισχυτική, θα αποδειχθεί άσκοπη, αφού δεν θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά αντιθέτως θα κουράσει τόσο το παιδί όσο και τον εκπαιδευτικό. Η έγκυρη και έγκαιρη παρέμβαση εκπαιδευτικής και ψυχολογικής φύσης, θα ωφελήσει το άτομο αν και πρόκειται και μία κατάσταση που υφίσταται εφόρου ζωής.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύουν τη ζωή των μαθητών

Τι είναι οι γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες;

Μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να συναντήσουμε στοιχεία και συμπτώματα που μοιάζουν με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η βασική διαφορά είναι πως τις γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες τις παρουσιάζει ένα παιδί σαν δευτερογενές σύμπτωμα που προκύπτει από κάποια άλλη διαταραχή. Όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση δυσκολιών στο εκπαιδευτικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Ελλείψεις που σημειώνονται στη μάθηση, γονείς που δεν στηρίζουν και ωθούν τα παιδιά τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως και δυσκολίες το συναισθηματικό και ψυχολογικό κόσμο είναι κάποιες από τις συνθήκες όπου ο μαθητής εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, στις κοινωνικές σχέσεις και στην επικοινωνία, χωρίς κατά βαση αυτόν οφείλεται σε κάποια εγγενή διαταραχή.

Τι είδους δυσκολίες θα συναντήσει ένα παιδί;

Δυσκολίες θα συναντήσουμε στην ανάγνωση, στον γραπτό λόγο, στα μαθηματικά και στη γενικότερη έκφραση και επικοινωνία.

  • Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση θα εμφανιστούν όταν το παιδί επιμένει να δείχνει με το δάχτυλο το σημείο που διαβάζει, να αντικαθιστά τα γράμματα, δυσκολεύεται στην αναπαραγωγή ασυνήθιστων ή πολυσύλλαβων λέξεων, παραλείπει φθόγγους και συλλαβές, πηδάει σειρές και διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές.
  • Στον γραπτό λόγο οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται όταν το παιδί χρησιμοποιεί καθρεπτική γραφή γραμμάτων, δυσκολία στη διάκριση φθόγγων, αποφυγή γραψίματος, παράλειψη καταλήξεων, ανορθογραφία, ακαταστασία στο γραπτό και αντικατάσταση γραμμάτων.
  • Στα μαθηματικά, οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται εντονότερες όταν σε δραστηριότητες με ταξινόμηση, διάκριση και ποσά, το παιδί δυσκολεύεται, στην περίπτωση προσθέσεων και αφαιρέσεων κάθε που αλλάζει δεκάδα, στην κατανόηση προβλημάτων, στην εκμάθησης της προπαίδειας, στο συνδυασμό πράξεων και στην αντίληψη της έννοιας του χώρου, του χρόνου και της κλίμακας.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύουν τη ζωή των μαθητών

 


Δείτε ακόμα: Η εμπειρία των Πανελληνίων για ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία


Πώς γίνεται η διάγνωση;

Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασμό με ψυχολογική εξέταση, ώστε να εξεταστεί σε βάθος το πρόβλημα. Ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές και παιδοψυχολόγοι είναι κάποιες από τις ειδικότητες που μπορούν να ασχοληθούν με μία τέτοια περίπτωση παιδιού, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και με την κατάλληλη και συστηματική παρέμβαση, σε συνεργασία πάντα με το οικογενειακό περιβάλλον, να βοηθήσουν εξαλείφοντας μεγάλο βαθμό κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Οι γονείς με τη σειρά τους μπορούν να στηρίξουν το παιδί κάνοντας συζητήσεις καθημερινά για τα θέματα που το απασχολούν και τις εμπειρίες του, εντός και εκτός σχολείου, με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και της έκφρασης.

Να δοθεί, επίσης, έμφαση σε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οποίων το άτομο χρειάζεται να επικοινωνήσει, να αντιληφθεί και να αντιδράσει. Οι προσδοκίες του οικογενειακού περιβάλλοντος χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, αλλά και στις ικανότητες του παιδιού, ώστε να μην του ασκηθεί επιπλέον πίεση.

Κάθε ανήλικο άτομο, που ανήκει σε ομάδες, συμμετέχει σε δραστηριότητες και πηγαίνει σχολείο πρέπει να καθοδηγείται από τους γονείς και να προστατεύεται. Να ενθαρρύνουν το παιδί να διαβάζει βιβλία, να αναπτύσσουν συζητήσεις για επίκαιρα ζητήματα που θα το βοηθήσουν πρωτοβουλίες, καθιστώντας το έτσι υπεύθυνο και ώριμο άτομο. Τέλος, κάθε γονέας οφείλει ενθαρρύνει το παιδί, πέρα από αρνητικές κριτικές και συγκρίσεις με συνομήλικους.

Οι μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να διερευνηθούν εγκαίρως και με την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση και αυτά τα παιδιά να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τάξης τους.

Συντάκτης: Χρυσούλα Μουλαρτζή, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής με ειδίκευση στην Ψυχολογία, Ειδική Παιδαγωγός

Influence:

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος…