Οι βασικές αρχές της επιχειρησιακής ανάπτυξης

Συντάκτης: Flowmagazine

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να συνοψιστεί ως η χρήση των ιδεών, των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ίδιας της επιχείρησης. 

Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση των εσόδων, την ανάπτυξη όσον αφορά την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της κερδοφορίας με τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και τη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι πωλήσεις, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες, οι επιχειρηματικές συνεργασίες, η ανάπτυξη της αγοράς – όλοι αυτοί οι τομείς εμπλέκονται στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά συχνά αναμιγνύονται και λανθασμένα θεωρούνται ως οι μοναδικές λειτουργίες της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Οι βασικές αρχές της επιχειρησιακής ανάπτυξης

Κατανοώντας τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων εκτείνονται σε διάφορα τμήματα, όπως οι πωλήσεις, το marketing, το project management, το product management και το vendor management. Περιλαμβάνονται επίσης προσπάθειες δικτύωσης, διαπραγματεύσεων, συνεργασιών και εξοικονόμησης κόστους. Όλα αυτά τα διαφορετικά τμήματα και οι δραστηριότητες καθοδηγούνται και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ανάπτυξης των επιχειρήσεων, είτε μιλάμε για μια πολυεθνική εταιρεία, είτε μιλάμε για μικρομεσαία επιχείρηση που την διαχειρίζεται ένας επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής.

Το τμήμα πωλήσεων

Το προσωπικό πωλήσεων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη αγορά ή σε έναν συγκεκριμένο πελάτη, συχνά για έναν στοχευμένο αριθμό εσόδων. Με αυτούς τους καθορισμένους στόχους, το τμήμα πωλήσεων στοχεύει τη βάση πελατών στη νέα αγορά με τις συνολική στρατηγική αύξησης των πωλήσεων.

Το τμήμα marketing

Το τμήμα marketing περιλαμβάνει την προώθηση και τη διαφήμιση με στόχο την επιτυχή πώληση προϊόντων σε τελικούς πελάτες. Το marketing διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων. Οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης επιχειρήσεων ενδέχεται να διαθέτουν έναν εκτιμώμενο προϋπολογισμό marketing. Οι υψηλότεροι προϋπολογισμοί επιτρέπουν πιο “επιθετικές” στρατηγικές marketing, όπως το λεγόμενο cold calling, τις προσωπικές επισκέψεις και τη δωρεάν διανομή δειγμάτων. Οι χαμηλότεροι προϋπολογισμοί τείνουν να οδηγούν σε παθητικές στρατηγικές προώθησης, όπως περιορισμένες διαδικτυακές διαφημίσεις, έντυπες διαφημίσεις, διαφημίσεις κοινωνικών μέσων και εστιάζουν πάνω στα πλεονεκτήματα του local SEO.

Οι βασικές αρχές της επιχειρησιακής ανάπτυξης

Στρατηγικές Πρωτοβουλίες ή Συνεργασίες

Για να εισχωρήσετε σε μια νέα αγορά, αξίζει να κινηθείτε με ανεξαρτησία ξεκαθαρίζοντας όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις μόνοι σας, ή θα ήταν πιο λογικό να σχηματίσετε μια στρατηγική συμμαχία με τοπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή σας; Με την υποστήριξη νομικών και χρηματοοικονομικών ομάδων, η ομάδα ανάπτυξης επιχειρήσεων ζυγίζει όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων επιλογών και επιλέγει αυτή που εξυπηρετεί καλύτερα την επιχείρηση. Εάν λοιπόν σκέφτεστε τη σύσταση εταιρείας στη Γερμανία για παράδειγμα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την ομάδα ανάπτυξης της επιχείρησής σας, για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικές σας ενέργειες θα επηρεάσουν την ίδρυση της εταιρείας σας, σε αυτήν τη χώρα του εξωτερικού.

Το επιχειρηματικό σχέδιο

Το σενάριο ανάπτυξης των επιχειρήσεων που συζητήθηκε παραπάνω αφορά συγκεκριμένα ένα σχέδιο επέκτασης των επιχειρήσεων (business plan), του οποίου ο αντίκτυπος μπορεί να γίνει αισθητός από σχεδόν κάθε μονάδα της επιχείρησης. Μπορεί να υπάρχουν παρόμοιοι στόχοι ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως η ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής γραμμής, η ανάπτυξη νέων καναλιών πωλήσεων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, οι νέες συνεργασίες σε υπάρχουσες / νέες αγορές, ακόμη και οι αποφάσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Στην ουσία, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων υψηλού επιπέδου βάσει μιας ρεαλιστικής αξιολόγησης όλων των πιθανών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στην ομαλή λειτουργία της. Μέσω νέων ιδεών και πρωτοβουλιών, στοχεύει στη βελτίωση των συνολικών επιχειρηματικών προοπτικών, οι οποίες οδηγούν στη λειτουργία των διαφόρων επιχειρηματικών μονάδων. Δεν είναι ούτε οι πωλήσεις, ούτε το marketing, ούτε η δημιουργία συνεργασιών. Αντ’ αυτού, είναι το σύνολο του οικοσυστήματος που περιλαμβάνει ολόκληρη την επιχείρηση και τα διάφορα τμήματα της, οδηγώντας στη συνολική ανάπτυξή του.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…