Οι απαραίτητες δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων

Συντάκτης: Κλεωνάντα Χρούμπ

Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων δείχνουν την ικανότητά μας στην επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων και αποτελεί πολύ σημαντική πτυχή της προσωπικότητας, καθώς μέσω αυτής μπορούμε να επιτύχουμε την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. 

Είναι σημαντικό λοιπόν, να προσδιορίσετε τις διαδικασίες που σας βοηθούν να λάβετε τη σωστή απόφαση και να κάνετε μια συντονισμένη προσπάθεια να αποκαλύψετε προκαταλήψεις, που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, ώστε να επιτυγχάνετε αποτελεσματικά τον πραγματικό σας στόχο.

Πρέπει να ενσωματώσετε μια μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων για να λάβετε τις σωστές αποφάσεις. Αυτές οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων είναι:

Επίλυση προβλήματος

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιεί κανείς  τις δεξιότητές του για επίλυση προβλημάτων ώστε να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή, σχέση, εταιρεία του. 

δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, διαχείριση, χρόνος, οργάνωση, επίλυση, προβλήματος, ηγεσία, διαίσθηση, συλλογιστική, δημιουργικότητα, συναισθηματική, νοημοσύνη

 

Πρέπει να συνυπολογίσετε λοιπόν, διαφορετικές απόψεις για να λάβετε υπόψη τις πολλές μεταβλητές, που απαιτούνται για να λάβετε μια προσεκτική απόφαση. Είναι απαραίτητο να διαχωρίζετε τα συναισθήματα από συνομιλίες που έχετε με άτομα που θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεών σας. 

Η ουσία των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων είναι ότι μπορείτε να διατυπώσετε αποφάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, επομένως πρέπει να κάνετε την έρευνά σας και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια για να ταιριάξετε τα γεγονότα με την κατάσταση που αντιμετωπίζετε.

Συλλογιστική

Η λογική είναι μια από τις κύριες δεξιότητες που χρειάζονται για την λήψη απόφασης που θα λάβετε. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αποφάσεων στις οποίες σκέφτεστε να λάβετε μέτρα. 

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να συλλογιστείτε το παρόν και να σχεδιάσετε το μέλλον, παραμένοντας αντικειμενικοί και γειωμένοι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Εξετάστε όλα τα διαθέσιμα και σχετικά σημεία δεδομένων για να σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε τη λήψη αποφάσεών σας και να λάβετε θέση. Θέλετε να διατηρήσετε τη λογική σας ευθυγραμμισμένη με τα άτομα που εμπιστεύεστε και στοχεύετε να παραμείνετε αφοσιωμένοι στους στόχους που προσπαθείτε να πετύχετε.

Διαίσθηση

δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, διαχείριση, χρόνος, οργάνωση, επίλυση, προβλήματος, ηγεσία, διαίσθηση, συλλογιστική, δημιουργικότητα, συναισθηματική, νοημοσύνη

Η διαίσθηση αφορά την απόφαση και την εμπιστοσύνη στα ένστικτά σας. Τα ένστικτά σας προέρχονται από τις εμπειρίες που έχετε δει στο παρελθόν και από τις βασικές αξίες που σας οδηγούν κάθε μέρα. Το άθροισμα των εμπειριών και των διδαγμάτων που έχετε μάθει από αυτές συντελούν στη λήψη αποφάσεων. Πρέπει να συσχετίσετε τα ένστικτά σας με τις πιθανές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να δείτε εάν η απόφασή σας είναι λογική και εφαρμόσιμη.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη σας κάνει να συνειδητοποιείτε κριτικά τα συναισθήματά σας και μπορείτε να τα εκφράσετε με τρόπο που ενθαρρύνετε τη δράση. 

Τα συναισθήματά σας πρέπει να θέσουν τις βάσεις για την έμπνευσή σας σχετικά με μια συγκεκριμένη αιτία ή αποστολή που σας παρακινεί. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αναλύετε δεδομένα σχετικά με το θέμα θα υπαγορεύσει πόσο καλά ενημερωμένοι είστε κατά τη λήψη της τελικής σας απόφασης.

Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητά αξιοποιεί τη λογική και τη συναισθηματική σκέψη για να δημιουργήσετε μια μοναδική λύση. 

δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, διαχείριση, χρόνος, οργάνωση, επίλυση, προβλήματος, ηγεσία, διαίσθηση, συλλογιστική, δημιουργικότητα, συναισθηματική, νοημοσύνη

Ενδεχομένως κάποια κατάσταση που ομοιάζει με δίλημμα, να μην είναι στην πραγματικότητα δίλημμα, αλλά να υπάρχουν επιπλέον δημιουργικές λύσεις, καταλληλότερες για εσάς.

Η δημιουργικότητα στη λήψη αποφάσεων είναι ικανότητα-κλειδί, καθώς σας απεγκλωβίζει από το να επιλέξετε ανάμεσα σε μονοπάτια που πιθανόν δεν σας ικανοποιούν και σας επιτρέπει να χαράξετε το δικό σας δρόμο!

Διαχείριση χρόνου

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα, πρέπει να διαχειριστείτε το χρόνο που πρέπει να λάβετε. Πρέπει πάντα να εργάζεστε μέσα στα όρια της κατάστασής σας, αλλά η διαχείριση του χρόνου σας επιτρέπει να δομήσετε πώς μπορείτε να λάβετε μια απόφαση. 

δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, διαχείριση, χρόνος, οργάνωση, επίλυση, προβλήματος, ηγεσία, διαίσθηση, συλλογιστική, δημιουργικότητα, συναισθηματική, νοημοσύνη

Εάν πρέπει να αποφασίσετε έως το τέλος της εβδομάδας για παράδειγμα, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ενεργειών και σκοπούμενων λύσεων που μπορείτε να κάνετε.

Οργάνωση

Η οργάνωση είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη μιας τελικής απόφασης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ικανότητα για να μάθετε ποια αποτελέσματα ψάχνετε και αν είναι κορυφαία προτεραιότητα. 

Μπορείτε να διοργανώνετε έρευνες σχετικά με το προϊόν σας, έχοντας προτεραιότητά τα σχόλια από το κοινό σας και να δείτε αν χρησιμοποιείτε τη σωστή στρατηγική για τον στόχο σας. 

Εσείς ποιες δεξιότητες εντοπίσατε ότι υιοθετείτε στην καθημερινή σας ζωή;

Συντάκτης: Κλεωνάντα Χρούμπ,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.