ΟΑΕΔ: Πότε κινδυνεύουν με διαγραφή οι άνεργοι

Συντάκτης: Χάρης Μαυροκέφαλος, Φιλόλογος

Εάν έχετε γραφτεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ,  χρειάζεται να γνωρίζετε σε ποιες περιπτώσεις κινδυνεύετε με διαγραφή για να μην βρεθείτε… προ εκπλήξεων…

______________________

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΟΑΕΔ – Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2018: Ποιοι θα πάρουν χρήματα;

______________________

Οι περιπτώσεις αυτές λοιπόν είναι οι ακόλουθες:

  1. Σε περίπτωση ανάληψης εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης, είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου
  2. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας
  3. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)
  4. Σε περίπτωση στράτευσης
  5. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
  6. Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (για πολίτες τρίτων χωρών)
  7. Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης (εξαιρουμένης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς εργασιακή σχέση)
  8. Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ.

Συντάκτης: Χάρης Μαυροκέφαλος, Φιλόλογος

Influence:

Γεννήθηκα το 1995 στην Αθήνα και είμαι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών…