Ο χορός ως θεραπευτικό εργαλείο στη ζωή μας

Συντάκτης: Ρουμπίνα Στεφάτου

Η χρήση του χορού ως θεραπευτικού μέσου χάνεται στα βάθη των αιώνων και είναι παγκόσμια. Στους πρωτόγονους λαούς ήταν βασικό στοιχείο των σαμανικών θεραπευτικών τελετουργικών. Ο χορός συνόδευε τον άνθρωπο στην κοινωνική του ζωή, στις γιορτές, στις θρησκευτικές τελετές. Η θεραπευτική αξία του χορού αποτέλεσε τη βάση για την εδραίωση της χοροθεραπείας στον 20ό αιώνα. Η χοροθεραπεία αναπτύχθηκε σε ψυχιατρικά νοσοκομεία από δασκάλες χορού.

Χοροθεραπεία ή Χοροκινητική θεραπεία, μια δημιουργική ψυχοθεραπεία

Χοροθεραπεία είναι η χρήση του χορού και της κίνησης γενικότερα, σαν ψυχοθεραπευτικό μέσο, όπου το άτομο συμμετέχει άμεσα και δημιουργικά.

Η μέθοδος αυτή συμβάλλει στην προώθηση της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης του ατόμου και βρίσκει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Πρόκειται για μια εκφραστική θεραπευτική μέθοδο, που βασίζεται στην παραδοχή ότι σώμα και νους είναι αλληλένδετα και ότι η κατάσταση του σώματος επηρεάζει τη συναισθηματική και διανοητική υγεία μας. Η χοροθεραπεία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και επίλυση πολλών προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι και η αντιμετώπιση συναισθηματικών διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά.

Πού απευθύνεται

Η μέθοδος της χοροθεραπείας απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοσωματικές ασθένειες, σε εκείνους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικές διαδικασίες για τη σωματική και συναισθηματική εξερεύνηση του εαυτού τους, σε εκείνους που έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και σε αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο στην αυτογνωσία τους μέσα από ένα δημιουργικό τρόπο.

Μια βαθιά αλλαγή, στην αντίληψη της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητάς του, μπορεί να επέλθει, όταν ο άνθρωπος έλθει σε επαφή με το σώμα, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, όπως αυτά εκδηλώνονται. Η χοροθεραπεία εφαρμόζεται σε κάθε ηλικία και πληθυσμιακή ομάδα, που υποφέρει από σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί, σε ανθρώπους που αναζητούν την αυτογνωσία, μέσα από αυτό τον εκφραστικό τρόπο.

Μια συνεδρία χοροθεραπείας είναι ουσιαστικά μια αναπαράσταση της ζωής και μια μοναδική εμπειρία.

Η διδασκαλία της χοροθεραπείας

H χοροθεραπεία, διδάσκεται στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Από τη δεκαετία του ’70 και λίγο αργότερα στην Ευρώπη. Η επιστημονική έρευνα στον χώρο της χοροθεραπείας ολοένα διευρύνεται. Στην Ελλάδα η χοροθεραπεία εφαρμόζεται από το 1987, ενώ το 1993 ιδρύθηκε η Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος (http://www.gadt.gr/).

Πού εφαρμόζεται

Η χοροθεραπεία εφαρμόζεται στην Ελλάδα, με πολύ θετικά αποτελέσματα, σε Ψυχιατρικά Ιδρύματα, Μονάδες πρόληψης, απεξάρτησης και επανένταξης χρηστών ουσιών, στην Ειδική Αγωγή, σε Ιδρύματα για άτομα με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, Ειδικές ιατρικές μονάδες, Γηροκομεία, Σωφρονιστικά Ιδρύματα κ.α.

Η συνεδρία

Μια συνεδρία, ατομική ή ομαδική, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων. Συνήθως υπάρχει ένα λεκτικό μέρος, δηλαδή συζήτηση, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της συνεδρίας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος το καταλαμβάνει η κίνηση.

Τα οφέλη από την χοροθεραπεία:

Βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής αυτονομίας
• Κατανόηση των δεσμών μεταξύ σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς
• Βελτίωση προσαρμοστικότητας
• Έκφραση και διαχείριση επίπονων σκέψεων και συναισθημάτων
• Μεγιστοποίηση πηγών επικοινωνίας

Διαχείριση των εσωτερικών αποθεμάτων μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι
• Κατανόηση της επίδρασης του εαυτού μας στους άλλους
• Συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα
• Συναισθηματικές, νοητικές και/ή φυσικές αλλαγές
• Ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης
• Βοήθεια του ατόμου να διαχειριστεί συναισθήματα που εμποδίζουν την μάθηση
• Ανάπτυξη ικανοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Συντάκτης: Ρουμπίνα Στεφάτου,

Influence:

Η Ρουμπίνα Στεφάτου είναι υποψήφια διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, ασχολείται με την εκπαίδευση κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα ιστορίας…