Ο ρόλος του χάλυβα στις βιομηχανικές κατασκευές

Συντάκτης: Flowmagazine

Πέρα από τη χρήση του στην ανέγερση κατασκευών για ιδιωτική χρήση, για παράδειγμα κατοικιών, είναι ένα υλικό που προτιμάται ιδιαίτερα σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπως κατασκευές που προορίζονται για βιομηχανική χρήση και δημόσια έργα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σχεδιαστική ευελιξία που προσφέρει και την ανθεκτικότητά του, ενώ το ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα που αφήνει και το υψηλό ποσοστό εφικτής ανακύκλωσής του, τον καθιστούν από τα φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά.

Μερικά παραδείγματα κτιρίων που κάνουν εμφανή την κατασκευαστική ευελιξία που αναφέραμε, αποτελούν ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, το Empire State Building στη Νέα Υόρκη, η Γέφυρα στο λιμάνι του Σύδνευ κ.ά.

Στο σημερινό μας άρθρο ωστόσο, θα εστιάσουμε στις χρήσεις του χάλυβα σε διάφορους τύπους βιομηχανικών κατασκευών. Για οποιαδήποτε απορία δημιουργηθεί που δεν καλύπτεται από το φάσμα των αναφορών μας, ή ακόμη και αν βρίσκεστε στα σκαριά μιας επιχειρηματικής ιδέας και κάνετε σκέψεις για τη στέγασή της, μπορείτε να αντλήσετε τις ζητούμενες πληροφορίες απευθυνόμενοι σε μια εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρεία, όπως είναι η Βουτσαδάκης ΑΒΕΤΕ και κάθε άλλο τεχνικό γραφείο, που θα σας παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. 

Ποιές βιομηχανικές χρήσεις κατασκευών μπορεί να καλύψει ο χάλυβας; 

  1. Εγκαταστάσεις Παραγωγής Προϊόντος: Εργοστάσια αυτοκινήτων, εργοστάσια  επεξεργασίας τροφίμων ή ηλεκτρονικών ειδών αποτελούν παραδείγματα που μπορούν να φιλοξενηθούν σε μια μεταλλική κατασκευή, ενώ διευκολύνεται και η αποθήκευση του απαραίτητου εξοπλισμού, όπως γερανοί και άλλα συστήματα μεταφοράς.
  2. Αποθήκες & Κέντρα Διανομής: Ο άφθονος χώρος που παρέχουν για την αποθήκευση και την οργάνωση εμπορευμάτων, τις καθιστά ιδανικές για τη στέγαση διαφόρων τύπων συστημάτων αποθήκευσης (πχ. παλέτες, αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης).
  3. Κτίρια για τη γεωργία: Τα μεταλλικά κτίρια ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών τύπων γεωργικών εργασιών όπως την αποθήκευση του εξοπλισμού, αχυρώνες, πτηνοτροφεία ή κτηνοτροφικές εργασίες, γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες.
  4. Εγκαταστάσεις Αθλητισμού & Αναψυχής: Εσωτερικά αθλητικά γήπεδα, παγοδρόμια και γυμναστήρια, μαζί με τα χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν όπως κερκίδες και αποδυτήρια, μπορούν να φιλοξενηθούν από χαλύβδινες κατασκευές.
  5. Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας και Κτίρια Ενέργειας: Οι ανάγκες (εξοπλισμός, εξοπλισμός διανομής, συντήρηση) αυτής της κατηγορίας κτιρίων, στην οποία ανήκουν οι σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, τα αντλιοστάσια κλπ, καλύπτονται πλήρως από τις προδιαγραφές που προσφέρουν οι κατασκευές από χάλυβα.
  6. Υπόστεγα Αεροσκαφών: Η υψηλή αντοχή σε συνδυασμό με τη δυνατότητα σχεδιασμού μεγάλων ενιαίων ανοιγμάτων, καθιστούν τις μεταλλικές κατασκευές απόλυτα ιδανικές για χώρο αποθήκευσης, συντήρησης και επισκευών αεροσκαφών.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…