Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός: Πώς μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μας

Συντάκτης: Σταματία Καλλιβωκά

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, είναι μία τεχνική επικοινωνίας, η οποία αντλεί πληροφορίες από πολλαπλά επιστημονικά πεδία για ό,τι αφορά τον νου του ανθρώπου, και στοχεύει στην ατομική και την διαπροσωπική ανέλιξή του.

Μια επικοινωνιακή τεχνική που στοχεύει στην κατανόηση του ανθρώπινου νου

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής αυτής, μελετώνται η γλώσσα, το νευρικό σύστημα και τα συστήματα προγραμματισμού στην ανθρώπινη νόηση, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους. Δηλαδή, οι αισθήσεις, οι τρόποι έκφρασης και οι εμπειρίες.

Ο NLP (Neuro Linguistics Programming)  ωφελεί τον ενδιαφερόμενο για την εφαρμογή του, καθότι μέσω της διαδικασίας αυτής, μαθαίνει πώς να μελετά την νόηση, πως να προσπερνά τα όποια εμπόδια της σκέψης ή πώς να αναγνωρίζει το μοντέλο που έχουν συγκροτήσει για τον κόσμο τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρά, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ τους. Ουσιαστικά ο NLP μελετά τον τρόπο λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης, έτσι ώστε, με την επίδρασή του, η σκέψη να βελτιωθεί και κατ’ επέκταση να διευκολυνθεί η επικοινωνία.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, είναι ο εξής: Μελετά τα βιώματα, την επίδρασή τους πάνω στην νόηση, εντοπίζει τα εμπόδια που έχουν προκληθεί και δυσκολεύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την εικόνα του ατόμου. Όλα αυτά πιθανόν να προκαλούν δυσκολίες οι οποίες αφορούν ευρύτερα την ζωή και την απόδοση του ανθρώπου σε πολλαπλούς τομείς.

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός: Πώς μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μας

Η επίδρασή του, μπορεί να επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Ο ενδιαφερόμενος αποκτά περισσότερη αυτοπεποίθηση, καθώς επιλύει τα προβλήματα που λειτουργούσαν ως ανασταλτικοί παράγοντες, σε οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας, είτε διαπροσωπική, είτε επαγγελματική.
  • Καταλαβαίνει καλύτερα τον τρόπο σκέψης των γύρω του, και αναπτύσσει τεχνικές προσπέλασης των επικοινωνιακών εμποδίων.
  • Αποτέλεσμα; Η ανέλιξή του. Η πρόοδος. Η ανάπτυξη.
  • Μπορεί να προβλέπει πιο εύκολα τις επικείμενες σκέψεις του κάθε συνομιλητή ανά επικοινωνιακή περίσταση, να κλείνει με μεγαλύτερη επιτυχία συμφωνίες, να κατακτά στόχους και να κινείται με διπλωματία και ευελιξία.

(διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στην επόμενη σελίδα)

Σελίδες: 1 2

Συντάκτης: Σταματία Καλλιβωκά,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr