Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (4/4): Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (4/4): Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Το Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που εκτιμάται ότι θα επιδοτήσουν πολλές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε το το τέταρτο και τελευταίο από αυτά τα προγράμματα, η πλήρης λίστα των οποίων βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Το τέταρτο πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Το 10% του προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί μόνο για νέες επιχειρήσεις και το 90% για υφιστάμενες. Οι αιτήσεις θα γίνονται από 7/4 έως 20/5. Οι αιτούσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη και να έχουν λειτουργήσει μέχρι και την 31/12/2015 και θα επιδοτηθούν με ποσά από 15.000€ έως 200.000€, για το 40% των επιλέξιμων δαπανών τους οι οποίες μπορούν να είναι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άϋλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…